Denna kurs ger dig verktyg och insikter gällande ansvar, arbetsprocessen för styrelsemötet samt bakgrunden för hur styrelsens sammansättning blir optimal. Den passar både dig som redan arbetar i en styrelse och dig som är blivande ledamot.

Under utbildningsdagens första pass redogörs för valberedningens roll och uppdrag, varför man har en valberedning, vem som tillsätter den samt dess uppgifter och arbetsprocess. Syftet med att inleda med valberedningens roll och arbete är att tillskapa en förståelse för en styrelses sammansättning.

Under dagens andra pass görs en genomgång av styrelsens roll, uppdrag och ansvar. Inledningsvis gås det igenom vem som får sitta i en styrelse samt en styrelses uppgift och ansvar. Den så kallade lojalitetsplikten samt styrelsens kollektiva och individuella ansvar gås igenom. I detta avsnitt redovisas också betydelsen för styrelsen att ta emot en ägarinstruktion. Slutligen görs en genomgång av vad man som nytillträdd styrelseledamot bör tänka på.

I det sista och tredje passet föreslås hur styrelsens arbete bör struktureras ur ett praktiskt perspektiv så att den kan ta sitt ansvar. Vidare görs en genomgång av hur agendan bör se ut och vilken roll ordförande och övriga ledamöter i styrelserummet, men även mellan styrelsemötena. Även hur material vid styrelsemötena bör se ut samt samspelet mellan styrelse och VD gås igenom. Sist gås syftet med en styrelsevärdering igenom och hur en sådan kan se ut.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Valberedningens roll och uppdrag, bakgrunden till styrelsens sammansättning
  • Styrelsens roll, uppdrag och ansvar
  • Det praktiska styrelsearbetet, hur ska styrelsemötet byggas upp så att ledamöterna kan ta sitt ansvar

Målgrupp:

Ledamöter, blivande ledamöter, chefer, VD:s, delägare, företagsledare, advokater, jurister

Syfte/mål med utbildningen:

Målet med utbildningen är att deltagaren ska få en grundläggande förståelse för styrelseledamotens ansvar och hur styrelsemötet bör byggas upp för att ledamoten kan ta sitt ansvar.

Omfattning/längd:

90 min inkl kontrollfrågor

Kursinnehåll och upplägg:

  • Inledningsvis görs en kort genomgång av vad utbildningen kommer att innehålla
  • Pass I – Här redogörs för valberedningens roll och uppdrag, varför man har en valberedning, vem som tillsätter den samt dess uppgifter och arbetsprocess
  • Pass II – Under detta pass görs det en genomgång av styrelsens uppdrag och ansvar, innebörden av att ha fått en ägarinstruktion och vad man bör tänka på som ny styrelseledamot

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

1.990 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen är 2 timmar lång inklusive avslutande kontrollfrågor och spelades in 24 januari 2023.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Helena Thorlin
Chefsjurist
Läs mer