Helene Holm

Advokat och Partner - Advokatbyrån Swahn & Holm

Helene Holm är Advokat och Partner på Advokatbyrån Swahn & Holm.
Helene Holm har en lång erfarenhet av regulatoriska frågor inom försäkring, bank och finans. Hon har under cirka tio år arbetat med regelefterlevnadsfrågor och regulatoriska frågor inom den finansiella sektorn. Hon biträder löpande flera företag som står under Finansinspektionens tillsyn.

 Image of

Helene Holm föreläser på följande kurser

Compliance
Antikorruption med ramverket och IMM:s kod mot mutor
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 1.5 timmar

Kursen behandlar alla typer av korruption (inklusive mutor) som finns inom organisationer, vad som klassas som korruption, hur korruption kan uppstå men även fokus på motverkande av korruption.

LÄS MER