Helene Holm

Helene Holm är Advokat och Partner på Advokatbyrån Swahn & Holm.
Helene Holm har en lång erfarenhet av regulatoriska frågor inom försäkring, bank och finans. Hon har under cirka tio år arbetat med regelefterlevnadsfrågor och regulatoriska frågor inom den finansiella sektorn. Hon biträder löpande flera företag som står under Finansinspektionens tillsyn.

 Image of

Helene Holm föreläser på följande kurser

Compliance
Antikorruption med ramverket och IMM:s kod mot mutor
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 1.5 timmar

LÄS MER