BG Institute erbjuder

Sveriges främsta föreläsare

Marknadsledande utbildningsaktör

On demand 30 dagar ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Motverkande av korruption har blivit allt viktigare inom alla organisationer. Kursen behandlar alla typer av korruption (inklusive mutor) som finns inom organisationer, vad som klassas som korruption, hur korruption kan uppstå men även fokus på motverkande av korruption. Kursen behandlar även Institutet Mot Mutors Kod mot Korruption i näringslivet.
Kursen ger praktiska tips om hur organisationer kan identifiera riskerna för korruption samt förlag på hur dessa kan hanteras.

Som kursdeltagare får du kunskaper om:

    • Vad är korruption
    • Gränsdragningen mot brott
    • Hur korruption kan identifieras och hanteras inom organisationer.
    • En genomgång av Institutet Mot Mutors Kod mot Korruption i näringslivet.

Syfte:

Möjliggöra identifikation av korruption inom den egna verksamheten och ge förenklade verktyg att hantera de risker som finns inom organisationen.

Målgrupp:

Bolagsjurister och Compliance inom alla sektorer

Pass I – Allmänt om korruption

Pass II – Om brotten

Pass III – Institutet Mot Mutors Kod mot Korruption i näringslivet

Pass IV – Hur motverka korruption

Pass V – Sammanfattning och avslutning

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

1.490 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kursen är cirka 90 minuter lång och spelades in i september 2023.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Helene Holm
Advokat och Partner - Advokatbyrån Swahn & Holm
Läs mer