Heléne Robson

Chefsjurist

Heléne Robson, chefsjurist Sveriges Ingenjörer, expert på arbetsrätt med lång erfarenhet från arbetsrätten i vid bemärkelse.

 Image of

Heléne Robson föreläser på följande kurser

Arbetsrätt
Säkerhetsskyddslagstiftningen utifrån ett arbetsrättsligt perspektiv
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 1 timmar

Mot bakgrund av det alltmer osäkra omvärldsläget med exempelvis krig i vårt närområde, förhöjt terroristhot och grov gängbrottslighet som ökat, har säkerhetsskyddsfrågor kommit att bli alltmer aktuellt.

LÄS MER
Arbetsrätt | Personalansvar
Egenanställningar - en ny anställningsform?
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 1.05 timmar

Den här E-kursen ger dig en förståelse för de olika arbetsrättsliga frågorna som kan uppkomma rörande egenanställningar samt svarar på en del av de frågor som brukar dyka upp när man ska bedöma dessa situationer.

LÄS MER