Egenanställningsföretag har funnits under en lång tid och branschen växer. Men vad innebär egentligen en egenanställning? Det finns fortfarande en gråzon där vi inte alltid vet vad olika aspekter av denna avtalskonstruktion innebär. Är man att betraktas som anställd eller uppdragstagare? Vad får det för arbetsrättsliga konsekvenser för den som innehar en egenanställning? Vad innebär det för ett kundföretag som tar in en person som är anställd av ett egenanställningsföretag?

Den här E-kursen ger dig en förståelse för de olika arbetsrättsliga frågorna som kan uppkomma rörande egenanställningar samt svarar på en del av de frågor som brukar dyka upp när man ska bedöma dessa situationer. Till exempel om uthyrningslagen tillämplig på en egenanställningssituation och vad kan det få för konsekvenser för kundföretaget? Eller om den egenanställde personen har rätt till arbetslöshetsersättning mellan anställningarna/uppdragen?

Syfte/mål med utbildningen:

Kursen syftar bland annat till att ge dig bättre förståelse för egenanställningar samt en genomgång av vilka frågor som kan uppstå. Målet är att du ska kunna använda dessa kunskaper direkt i ditt arbete.

Målgrupp:

HR-ansvariga, chefer med personalansvar, arbetsgivarföreträdare, ombudsmän och förbundsjurister samt advokater

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

995 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen är 1 timme lång och spelades in i april 2023. E-kursen avslutas med kontrollfrågor.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Heléne Robson
Chefsjurist
Läs mer