Johan Blomqvist

Bolagsjurist

Johan Blomqvist är processande bolagsjurist och har en bakgrund i domstol som hovrättsassessor vid Svea hovrätt. Han har dessutom arbetat som advokat med inriktning mot tvistlösning vid Advokatfirman Cederquist och har även varit adjunkt på Stockholms universitet där han undervisat i processrätt. Han har således bred praktisk erfarenhet av processer. Vidare föreläser han återkommande på kurser för praktiker.


Hur uppfattas Johan av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 7 av 7
Föreläsarens pedagogik: 7 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

Johan Blomqvist föreläser på följande kurser

Processrätt
Ändring av talan i dispositiva tvistemål
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 2 timmar

Kursen går igenom de rättsliga förutsättningarna för ändring av talan i dispositiva tvistemål.

LÄS MER