Under denna e-kurs går vi igenom de rättsliga förutsättningarna för ändring av talan i dispositiva tvistemål. Vi går noggrant igenom hur lagtexten bör tolkas, relevant HD-praxis och belyser också den rättsutveckling som skett i praktiskt dömande.

I en rättegång är det tämligen vanligt att parterna vill göra olika slags förändringar av sin talan allteftersom processen utvecklar sig. Det kan vara ett nytt yrkande, en ändring av ett tidigare yrkande eller nya omständigheter i grunden. Det gäller inte bara käranden, utan också svaranden kan vilja förändra sin talan.

Det rättsliga regelverket som anger i vilken utsträckning detta är tillåtet under rättegången är snårigt, och utgången i det enskilda fallet kan beror på hur parten argumenterar. Det är dessutom inte ovanligt att en part själv måste uppmärksamma domstolen på att motpartens ändring av talan är otillåten.

Som deltagare får du kunskap om

  • Hur man kan argumentera för och emot försök till ändringar av talan under processen
  • Hur 13 kap. 3 § RB ska tolkas
  • Betydelsen av preklusionsreglerna
  • Relevant praxis på området

E-kursens upplägg

  • Introduktion till ämnet
  • Vilka ändringar är inte taleändringar?
  • Tillåtna ändringar av talan.
  • Otillåtna ändringar av talan.
  • Svarandens talan

Målgrupp

E-kursen riktar sig i första hand till advokater och jurister som agerar ombud i dispositiva tvistemål i allmän domstol.

Nivå

E-kursen lämpar sig för både jurister och advokater som processar, oavsett om man nyligen börjat processa eller om man redan har erfarenhet av att processa i dispositiva tvistemål så bör webbinariet vara av intresse.

Övrigt

E-kursen är en fristående introduktion till heldagen Tvistemålsprocessen – från stämningsansökan till överrättsprocess.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

1.990 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen genomfördes som webbinarium i september 2021 och är två timmar lång inklusive avslutande kontrollfrågor.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Johan Blomqvist
Bolagsjurist
Läs mer
presentation-board 1
 Image of
Simon Andersson
Docent
Läs mer