I en rättegång är det tämligen vanligt att en part vill göra olika slags förändringar av sin talan allteftersom processen utvecklar sig. Det kan röra sig om ett nytt yrkande, en ändring av ett tidigare yrkande eller om åberopande av nya omständigheter och bevis. Det är inte bara käranden utan också svaranden som kan vilja förändra sin talan.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,64 av 5,0 ⭐

För dig som missade kursdagen finns fortfarande möjlighet att ta del av den on demand – hela kursen som inspelad version som du ser när det passar dig.


Det rättsliga regelverket som anger när och i vilken utsträckning det är tillåtet att förändra sin talan under rättegången är snårigt, och utgången i det enskilda fallet kan vara beroende av hur parterna argumenterar. Det är dessutom inte ovanligt att en part själv måste uppmärksamma domstolen på att motpartens processhandling är otillåten.

Under denna kurs går vi igenom de rättsliga förutsättningarna för en part att förändra sin talan i dispositiva tvistemål. Vi går noggrant igenom hur lagtexten bör tillämpas, relevant HD-praxis och belyser den rättsutveckling som skett i praktiskt dömande.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Innebörden av vissa centrala civilprocessrättsliga begrepp (t.ex. ”saken”, ”omständighet”, ”bevis”)
  • Rättskraftens omfattning och betydelse
  • Ändring av talan enligt 13 kap. 3 § rättegångsbalken
  • Stupstocksförelägganden enligt rättegångsbalken
  • När kan det vara tillåtet med nytt processmaterial under huvudförhandlingen?
  • När kan det vara tillåtet med nytt processmaterial i hovrätten?
  • Hur agerar man som ombud taktiskt bäst när frågor om preklusion aktualiseras?
  • Hur kan man som ombud argumentera för och emot tillåtligheten av en förändring av talan?

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till advokater och jurister som agerar ombud i dispositiva tvistemål i allmän domstol.

Nivå

Kursen lämpar sig både för jurister som nyligen börjat processa och advokater som redan har erfarenhet av att processa i dispositiva tvistemål.

Syfte med utbildningen

Efter genomförd kurs kommer deltagaren med gott självförtroende kunna hantera uppkomsten av nya förutsättningar under processen, både i rollen som kärande- och svarandeombud.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Introduktion till ämnet och genomgång av centrala begrepp

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Preklusionsreglerna

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Ändring av talan/rättskraft

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Ändring av talan/rättskraft

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 9 december kommer även att livesändas. Du behöver således inte befinna dig i Stockholm för att vara med på kursen. Den inspelade versionen kommer att finnas tillgänglig i 30 dagar.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Johan Blomqvist
Bolagsjurist
Läs mer
presentation-board 1
 Image of
Simon Andersson
Docent
Läs mer