Louise Nicolin

Styrelsearbetare och affärsrådgivare

Louise har sedan 2015 arbetat heltid som styrelseledamot, och rådgivande inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Idag har hon styrelseuppdrag i sju företag i både Sverige och Finland, varav sex som ledamot och ett som ordförande. Även uppdrag i ett advisory board. Bolagen spänner över olika branscher, produkter och tjänster, och är i olika fas av bolagsutvecklingen. Hälften av bolagen är noterade och hälften privatägda, med olika ägarkonstellationer. Tidigare entreprenör och teknikkonsult. Grundare av Validera, som idag utgör affärsområdet Quality & Compliance inom PlantVision.

Linkedin profil; https://www.linkedin.com/in/louise.nicolin/

 Image of

Louise Nicolin föreläser på följande kurser

Anpassning av styrelsens arbete till en alltmer snabbföränderlig omvärld

Längd: 1 timmar

Vi lever och verkar i en mycket turbulent tid, med stora förändringar i omvärlden och därmed även i våra olika verksamheter. Detta innebär konkret att styrelse och ledning inte enbart kan arbeta som de gjort historiskt, utan behöver utveckla både förhållningssätt, verktyg och processer i arbetet, för att kunna hantera ovisshet, förändringar, risker och möjligheter i snabb takt. Denna e-kurs ger dig som deltagare kunskap om hur man i en styrelse kan anpassa sitt arbete utefter en alltmer föränderligare omvärld.

LÄS MER
Bolagsrätt | Ledarskap
Certifierad styrelseledamot: Styrelsearbete i en föränderlig omvärld
Kurslokal
Stockholm 07 Feb-08 Feb 2023 Platser finns
TILL KURSEN