Louise Nicolin

Styrelsearbetare och affärsrådgivare

Louise har sedan 2015 arbetat heltid som styrelseledamot, och rådgivande inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Idag har hon styrelseuppdrag i sju företag i både Sverige och Finland, varav sex som ledamot och ett som ordförande. Även uppdrag i ett advisory board. Bolagen spänner över olika branscher, produkter och tjänster, och är i olika fas av bolagsutvecklingen. Hälften av bolagen är noterade och hälften privatägda, med olika ägarkonstellationer. Tidigare entreprenör och teknikkonsult. Grundare av Validera, som idag utgör affärsområdet Quality & Compliance inom PlantVision.

Linkedin profil; https://www.linkedin.com/in/louise.nicolin/

 Image of

Louise Nicolin föreläser på följande kurser

Bolagsrätt | Ledarskap
Certifierad styrelseledamot: Styrelsearbete i en föränderlig omvärld
Betyg 4,98 av 5,0
Kurslokal
Stockholm 11 Mar-12 Mar 2024 Platser finns
TILL KURSEN