Sveriges främsta föreläsare

30 dagar on demand ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

”Det är omöjligt”, ”Det där är ert ansvar, då får ni äga anläggningen”, ”Vi kan inte”, ”Vi får inte”. Lite tillspetsat kanske men har du hört det där i ett möte om dagvatten mellan kommunen och VA-huvudmannen så är det här den kurs du och resterande mötesdeltagare behöver. Välkommen till vår nya kurs om dagvatten med Olle Nordberg som föreläsare.

Dagvatten ignorerar alla administrativa gränser och i vår nya kurs om dagvatten i detaljplaneprocessen går vi igenom hur lagstiftningen kring dagvatten fungerar – och inte fungerar. För på samma sätt som vatten alltid rinner till lägsta punkten krävs ofta samverkan över organisatoriska gränser för att på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt hantera dagvattenfrågorna i detaljplaneprocessen.

Med konkreta exempel går vi igenom hur vi kan förena juridik och praktik där saker hamnar i gränslandet mellan kommunens och VA-huvudmannens ansvar – så passa på att ta med dig en kollega från ”andra sidan bordet”. Allt för att du som deltagare redan efter avslutad kurs ska kunna hantera dagvatten på ett bättre sätt i både planering och genomförande.

Efter dagen kommer du ha vässat dina kunskaper inom:

 • Dagvatten i planprocessens olika skeden
 • Kravet på utredning under planprocessen
 • Ansvarsfördelningen mellan kommun, VA-huvudman och fastighetsägare
 • Vems är vattnet? Från nattdagg till monsunregn.
 • Hybridanläggningar, hur får vi de fungera juridiskt och i praktiken?
 • Vad går och vad går inte att reglera med detaljplan
 • Upphandling eller låta någon annan bygga
 • Gränsdragning mellan gatuanläggning och VA-anläggning
 • Dagvatten och markavvattningsföretag
 • Ansvar för den befintliga miljön – klimatanpassning och större regn
 • Öppna dagvattenlösningar

Som kursdeltagare får du kunskap om:

 • Dagvattnets roll i planprocessen
 • Detaljplanen som verktyg att hantera dagvatten
 • Öppna dagvattenlösningar
 • Hybridanläggningar i juridiken och praktiken
 • Ansvar för den redan bebyggda miljön

Syfte:

Målet med kursen är att du efter kursen ska vara väl rustad för att hantera dagvattenfrågorna inom planprocessen på ett hållbart sätt. Oavsett vilken roll du har kommer du få en förståelse för de andra aktörernas roller och ha större möjlighet att ta rätt beslut i rätt skede.

Målgrupp: 

VA-ingenjörer, Vattenstrateger, Vattensamordnare, Gatu-projektörer, Landskapsarkitekter, VA-Chefer, Översiktsplanerare, Planarkitekter, Planhandläggare, Exploateringsingenjörer, Politiker, Planchefer, Exploateringschefer, Samhällsbyggnadschefer kort och gott alla som jobbar i någon del av detaljplaneprocessen.

Rekommenderad kursdokumentation (ingår ej i priset):

Väsentliga regler kring markanvändning (ISBN 978-91-7223-889-3) Fjärde utökade upplagan. Särskilt sidorna 35-48 och 86-121.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

13 Nov 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 13 Dec 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Olle Nordberg
Områdesansvarig stadsutvecklare
Läs mer