Oskar Frankki

Advokat

Oskar Frankki har mångårig erfarenhet av arbete inom områdena miljö-, fastighets- och entreprenadrätt. Inom entreprenadrätten biträder han bland annat klienter med upprättande och förhandling av avtal samt hantering av tvister. Inom miljörätten är han specialiserad på frågor som rör förorenad mark.

Oskar håller regelbundet föreläsningar i samarbete med BG Institute men även vid Chalmers tekniska högskola.

 Image of

Oskar Frankki föreläser på följande kurser