Sedan miljöbalken trädde ikraft år 1999 har både det allmännas och näringslivets intresse för förorenade områden ökat.

Myndigheter bedriver idag ett aktivt arbete med att utkräva ansvar för att avhjälpa föroreningar så som förorenad mark och många verksamhetsutövare tvingas regelbundet hantera frågor om föroreningar, särskilt i samband med exploatering av industrimark. Att ta fel beslut i samband med sådana frågor kan leda till långa domstolsprocesser, ökat ansvar för förorenad mark och andra föroreningar och i vissa fall till och med straffrättsligt ansvar.

Kursen ger deltagaren en grundläggande genomgång av ansvaret för föroreningar enligt 10 kap. miljöbalken och anslutande författningar.

Som deltagare får du kunskap om

  • Grundläggande genomgång av regelverket om ansvar för föroreningar.
  • Genomgång av centrala begrepp som verksamhetsutövare och fastighetsägare och dessa aktörers ansvar.
  • Genomgång av skillnaderna mellan ansvaret gentemot det offentliga och mellan enskilda.

Målgrupp

Du som i ditt arbete stöter på frågor om förorenad mark.

Syfte med utbildningen

Syftet med kursen är att ge deltagarna en introduktion till reglerna om ansvar för föroreningar i Sverige samt ge praktiska tips på åtgärder, faror och hantering av frågor om föroreningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Övergripande om regelverket kring förorenade områden;
EU-rättsliga principer, bevisbörderegler, miljöbalken och anslutande författningar, straffrättsliga bestämmelser och ansvarsfördelningen mellan myndigheter.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Genomgång av centrala begrepp som föroreningsskada, allvarlig föroreningsskada, förvaringsfall, verksamhetsutövare och fastighetsägares samt tillämpningsområdet för 10 kap. miljöbalken.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Verksamhetsutövare och fastighetsägares ansvar; skälighetsbedömning avseende ansvarets omfattning, jämkningsgrunder, solidariskt ansvar och regressansvaret mellan enskilda.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Praktikfall; hur ansvaret utkrävs i praktiken, ansvarsutredningar, vanliga misstag och övningsexempel.
Genomgång av vissa viktiga domstolsavgöranden.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 6 december  kommer endast att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Oskar Frankki
Advokat
Läs mer