Vid bygg- och anläggningsentreprenader uppkommer ofta frågor om hur kända – eller okända – föroreningar ska hanteras. Frågorna som uppkommer regleras bland annat av parternas avtal, men även av offentligrättsliga regler som så som miljöbalken.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,42 av 5,0 ⭐


I vissa fall kan även skadestånds- och straffrättsliga regler aktualiseras. I takt med att exploatering av tidigare industrimark, som inte sällan är förorenad, uppkommer frågorna allt oftare.

Det finns många regler att ta hänsyn till, och felbeslut kan leda till avtalsrättsliga sanktioner, ansvar för avhjälpande av föroreningar, skadestånd och i vissa fall straffrättsliga påföljder. Samtidigt kan den som tvingas betala för sanering – via miljöbalken – återkräva kostnader från den som ursprungligen förorenade marken.

Under kursen kommer vi att gå igenom hanteringen av föroreningar i entreprenadprojekt.

Som deltagare får du kunskap om

 • Övergripande genomgång av regelverk som måste beaktas vid hantering av föroreningar i entreprenadprojekt.
 • Genomgång av avtalsrättsligt, skadeståndsrättsligt och miljörättsligt ansvar för föroreningar i entreprenadprojekt.
 • Praktiska tips på hantering av föroreningar och vanliga fallgropar för inblandade aktörer.
 • Möjligheten att kräva ersättning av den ursprungliga förorenaren (regress).

Klicka på ”Visa kursprogram” för att se en detaljerad bild av kursinnhållet.

Målgrupp

Entreprenörer och underentreprenörer inom bygg- och entreprenadbranschen men även beställare, konsulter.

Syfte/mål med utbildningen

Syftet med kursen är att ge deltagarna verktyg för hanteringen av frågor om föroreningar i entreprenadprojekt.

09:00 – 10:15 
Pass I

Övergripande om regelverken om föroreningar i entreprenadprojekt och myndigheternas arbete med förorenade områden:

 • tillsynsmyndighetens arbete med föroreningar enligt miljöbalken
 • miljöbalkens skadeståndsregler om föroreningar
 • entreprenadbranschens standardavtal

Föroreningar i entreprenadprojektet:

 • övergripande om hur entreprenadprojekt genomförs
 • tillsynsmyndighetens ingripande i entreprenadprojekt
 • anmälnings- och underrättelseplikter för byggherrar, entreprenörer och underentreprenörer
 • Hantering av kända och tidigare okända föroreningar inom entreprenadprojektet

10:15 – 10:30
Fikapaus

10:30 – 12:00

Pass II

Föroreningar i entreprenadprojektet – fortsättning:

 • fördelningen av kostnader för föroreningar inom entreprenadprojektet
 • skadeståndsansvaret vid spridning av föroreningar från entreprenadprojektet

Efter avhjälpandet:

 • regressansvaret: förorenaren-betalar-principen och viktiga domstolsavgöranden, betydelse av avtal mellan verksamhetsutövare m.m.
 • bevissäkringsåtgärder för regress

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

4.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 29 september kommer endast att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Oskar Frankki
Advokat
Läs mer
presentation-board 0
 Image of
Torben Beck Johansson
Advokat
Läs mer