Vid bygg- och anläggningsentreprenader uppkommer ofta frågor om hur kända – eller okända – föroreningar ska hanteras. Frågorna som uppkommer regleras bland annat av parternas avtal, men även av offentligrättsliga regler som så som miljöbalken.

I vissa fall kan även skadestånds- och straffrättsliga regler aktualiseras. I takt med att exploatering av tidigare industrimark, som inte sällan är förorenad, uppkommer frågorna allt oftare.

Det finns många regler att ta hänsyn till, och felbeslut kan leda till avtalsrättsliga sanktioner, ansvar för avhjälpande av föroreningar, skadestånd och i vissa fall straffrättsliga påföljder. Samtidigt kan den som tvingas betala för sanering – via miljöbalken – återkräva kostnader från den som ursprungligen förorenade marken.

Under kursen kommer vi att gå igenom hanteringen av föroreningar i entreprenadprojekt.

Som deltagare får du kunskap om

  • Övergripande genomgång av regelverk som måste beaktas vid hantering av föroreningar i entreprenadprojekt.
  • Genomgång av avtalsrättsligt, skadeståndsrättsligt och miljörättsligt ansvar för föroreningar i entreprenadprojekt.
  • Praktiska tips på hantering av föroreningar och vanliga fallgropar för inblandade aktörer.
  • Möjligheten att kräva ersättning av den ursprungliga förorenaren (regress).

Målgrupp

Entreprenörer och underentreprenörer inom bygg- och entreprenadbranschen men även beställare, konsulter.

Syfte/mål med utbildningen

Syftet med kursen är att ge deltagarna verktyg för hanteringen av frågor om föroreningar i entreprenadprojekt.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Övergripande om regelverken om föroreningar i entreprenadprojekt och myndigheternas arbete med förorenade områden:
• miljörättsliga principer om avhjälpandeskyldighet, miljöskadestånd; AB-avtalen och entreprenadkontraktet.
• Tillsynsmyndighetens befogenheter avseende föroreningar.

Genomgång av centrala begrepp:
• Föroreningsskada och fastighetsägare/verksamhetsutövare/
uppdragstagare (bl.a. schaktning i förorenade områden).

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Ansvar för, och hantering av, föroreningar enligt miljöbalken och anslutande författningar:

• Skyldigheten att anmäla påträffade föroreningar;
• Verksamhetsutövarens ansvar för föroreningar: ansvarets omfattning; jämkningsmöjligheter; solidariskt ansvar gentemot det allmänna.
• Entreprenörens ansvar om föroreningar sprids
• Hur ett avhjälpande går till (förelägganden, utredningar, faktiskt avhjälpande, inget godkännande m.m.)

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Ansvar för föroreningar enligt AB-avtalen
• entreprenörens undersökningsplikt; ÄTA-arbeten.
• Aviseringsskydlighet och hur entreprenören bör agera

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Efter avhjälpandet – regressansvar
• Regressansvaret: förorenaren-betalar-principen och viktiga domstolsavgöranden; betydelse av avtal mellan verksamhetsutövare m.m.
• Vikten av bevissäkring

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Kurstillfällen

29 sep 2022

Livesändning

Platser finns

Kurslokal: Stockholm

Platser finns

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället den 29 september kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Oskar Frankki
Advokat
Läs mer
presentation-board 1
 Image of
Torben Beck Johansson
Advokat
Läs mer