Per Josephson

Senior Associate

Per Josephson är specialiserad inom finansiell reglering, särskilt avseende fondverksamhet, kapitalförvaltning, värdepapper, hållbarhetsreglering och AML. Per har varit verksam inom området sedan 2017 och representerar ofta finansiella företag under tillsyn av Finansinspektionen, såsom fondbolag, AIF-förvaltare och värdepappersbolag i frågor som rör regelefterlevnad.

I sitt dagliga arbete lämnar Per rådgivning i samband med tillståndsansökningar hos Finansinspektionen, implementeringsprojekt samt i frågor som rör bolags- och avtalsrätt.

Per har flera års erfarenhet från arbete med tillståndsfrågor inom bl.a. fondrätt, marknadsmissbruk och hållbarhetsreglering vid Finansinspektionen.

 Image of

Per Josephson föreläser på följande kurser

Affärsjuridik | Compliance | Finansmarknadsrätt | IDD
Nyhetsdag i hållbarhet 2023
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 27 Nov 2023 Fåtal platser
Livesändning 27 Nov 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 25 Feb 2024 Platser finns
+ 2
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Compliance | Finansmarknadsrätt | IDD
Nya regler för börsbolagens hållbarhetsredovisning
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 1 timmar

Under denna kurs går vi igenom de nya reglerna om hållbarhetsredovisning, Corporate Sustainability Reporting Directive, som ska tillämpas av alla börsbolag.

LÄS MER