Syftet med det nya hållbarhetsregelverket kan bara uppnås om mer fulltäckande hållbarhetsinformation finns tillgänglig från börsbolagen. Som ett led i detta arbete har Kommissionen antagit ett förslag till ett nytt Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som ska tillämpas av alla börsbolag. De nya reglerna genomförs successivt för olika kategorier av bolag. För den första kategorin bolag som omfattas ska de nya reglerna för rapporteringen tillämpas avseende det räkenskapsår som börjar den 1 januari 2024 eller senare.

Direktivet kompletteras av drygt 40 standarder för hållbarhetsredovisning, som utarbetats av European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG). Standarderna avses att antas som s.k. delegerade akter under 2023.


Denna e-kurs har fått snittbetyget 4,9 av 5,0 ⭐


Under denna e-kurs görs en genomgång av de nya reglerna om hållbarhetsredovisning. Inledningsvis lämnas en bakgrund och introduktion till relevanta regelverk. Därefter behandlas vad hållbarhetsrapporteringen ska innehålla, generella rapporteringskrav kring hållbarhetsrapporteringen samt redovisningsstandarder utifrån miljöfrågor, sociala frågor och styrningsrelaterade frågor (ESG).

Ändringarna i regelverket kommer att ha betydande påverkan på börsbolagens hållbarhetsredovisning. De personer i företagen som arbetar med dessa frågor måste därför känna till och kunna tillämpa innehållet i regelverket. Det kan även förutsättas att ledande befattningshavare, exempelvis vd och IR-ansvariga i ännu större utsträckning än tidigare kommer att behöva besvara frågor och tillhandahålla information om bolagets hållbarhetsarbete. Att sakna tillräcklig kunskap inom detta område kan få till följd att investerare inte investerar i bolaget eller avyttrar befintliga innehav.

Målgrupp:

IR-ansvariga och ledande befattningshavare såsom finanschefer/CFO samt revisorer, redovisningskonsulter och andra som ofta är inblandade i produktionen av börsbolagens hållbarhetsrapportering.

Välkommen till en e-kurs med föreläsarna Per Josephson, Emma Olsson och Björn Wendleby från Harvest Advokatbyrå.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

995 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen är 60 minuter lång och spelades in 27 februari 2023. E-kursen avslutas med kontrollfrågor.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 7
 Image of
Björn Wendleby
Advokat och partner
Läs mer
presentation-board 2
 Image of
Emma Olsson
Associate - Harvest Advokatbyrå
Läs mer
presentation-board 2
 Image of
Per Josephson
Senior Associate - Harvest Advokatbyrå
Läs mer