Per-Ola Bergqvist

Advokat och delägare

Per-Ola Bergqvist är advokat och delägare på Vinge Advokatbyrå och arbetar sedan år 2006 i princip uteslutande med offentliga upphandlingar och därtill anslutande rättsområden, såsom entreprenad- och konsulträtt, sekretessfrågor och förvaltningsrätt. Han verkar därvidlag som rådgivare till såväl leverantörer som offentliga organ såsom kommuner, landsting, kommunala bolag och myndigheter vid offentliga upphandlingar. Härutöver arbetar Per-Ola Bergqvist med entreprenadjuridik och allmän affärsjuridik. Per-Ola Bergqvist har vidare omfattande processerfarenhet inom bl.a. rättsområdena offentlig upphandling, fastighetsrätt och entreprenadrätt.

 Image of

Per-Ola Bergqvist föreläser på följande kurser

Avtalsrätt | Offentlig upphandling
Avtalsfrågor i offentlig upphandling och offentliga kontrakt
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 06 Sep 2024 Platser finns
Livesändning 06 Sep 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 06 Okt 2024 Platser finns
TILL KURSEN