Robin Oldenstam

Advokat

Robin Oldenstam är advokat specialiserad på skiljeförfaranden och kommersiella domstolsprocesser. Robin Oldenstam leder Mannheimer Swartlings internationella skiljedomsverksamhet och har närmare 20 års praktisk erfarenhet som ombud i domstol och inför skiljenämnder i Sverige och utlandet.


Hur uppfattas Robin av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 7 av 7
Föreläsarens pedagogik: 6,95 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.


Robin är ansvarig för advokatsamfundets obligatoriska delkurs om processföring och föreläser vid bl.a. Stockholms universitet och Handelshögskolan i Göteborg. Han anlitas ofta som skiljeman och rankas konsekvent som en av de ledande inom tvistlösning i Sverige.


”En av de bästa kurser jag gått på senaste 10 åren. Robin är oerhört kunnig och pedagogisk! Mycket personligt med humoristiska anekdoter och berättelser från Robins erfarenheter.”

 Image of

Robin Oldenstam föreläser på följande kurser

Affärsjuridik | Konkurs- och obeståndsrätt | Processrätt
Kommersiella processer 2023
Betyg 4,50 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 08 Nov 2023 Fåtal platser
Livesändning 08 Nov 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 06 Feb 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Processrätt
Vinn målet på bevisningen
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 18 Dec 2023 Fåtal platser
Livesändning 18 Dec 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 18 Jan 2024 Platser finns
Stockholm 12 Sep 2024 Platser finns
Livesändning 12 Sep 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 12 Okt 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Processrätt
Att övertyga domaren i tvistemål
TILL KURSEN