Välkommen till en ny kurs med Robin Oldenstam om hur du lyckas få i tvistemål.

Under kursen behandlas faktorer som påverkar domares beslutsfattande och dömande i tillägg till den rena juridiken, hur part kan agera strategiskt samt kommunicera mera effektivt och få större genomslag för skriftliga inlagor, vid muntlig förberedelse samt vid huvudförhandling, inklusive sakframställning, förhör och plädering.

Som deltagare får du kunskap om

  • Vilka faktorer kan antas påverka en domars beslutsfattande och dömande?
  • Hur kan skriftliga inlagor utformas för att öka deras genomslag?
  • Hur bör part strategiskt positionera sig inför muntlig förberedelse?
  • Hur bör part lägga upp sakframställning, förhör och plädering för maximal effekt?
  • Hur bör talan inför hovrätt läggas upp för att bli effektiv?

Målgrupp

Jurister som arbetar med dispositiva tvister inför domstolar och skiljenämnder.

Syfte

Kursen syftar till att öka förståelsen för vad som påverkar domare bortom den rena juridiken samt ge deltagaren praktiska verktyg för att agera strategiskt och öka genomslaget i sin talan och därmed chanserna till framgång.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

11 Nov 2022

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 11 Dec 2022

Stockholm

02 Maj 2023

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 02 Jun 2023

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället den 11 november 2022 och 27 april 2023 kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Robin Oldenstam
Advokat
Läs mer