Välkommen till en ny kurs med Robin Oldenstam om hur du lyckas få i tvistemål.

Livesändning – kurstillfället den 7 oktober 2021 och 28 april 2022 kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Under kursen behandlas faktorer som påverkar domares beslutsfattande och dömande i tillägg till den rena juridiken, hur part kan agera strategiskt samt kommunicera mera effektivt och få större genomslag för skriftliga inlagor, vid muntlig förberedelse samt vid huvudförhandling, inklusive sakframställning, förhör och plädering.

Som deltagare får du kunskap om: 

 • Vilka faktorer kan antas påverka en domars beslutsfattande och dömande?
 • Hur kan skriftliga inlagor utformas för att öka deras genomslag?
 • Hur bör part strategiskt positionera sig inför muntlig förberedelse?
 • Hur bör part lägga upp sakframställning, förhör och plädering för maximal effekt?
 • Hur bör talan inför hovrätt läggas upp för att bli effektiv?

Målgrupp:

Jurister som arbetar med dispositiva tvister inför domstolar och skiljenämnder

Syfte/mål med utbildningen:

Kursen syftar till att öka förståelsen för vad som påverkar domare bortom den rena juridiken samt ge deltagaren praktiska verktyg för att agera strategiskt och öka genomslaget i sin talan och därmed chanserna till framgång.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I

 • 10.15 – 12.00

  Pass II

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.