Satish Sen

Styrelsearbetare, Interimchef, affärsrådgivare.

Satish har drygt 30 års erfarenhet som ägare, vd, interimchef, styrelseledamot och affärsrådgivare.

Sedan 2008 arbetat med utbildning och föreläsning för vd, styrelse och ägare kring ägar- och
bolagsstyrning inom privat, ideell och offentlig sektor.

Satish är grundare av ServiceScore – mätning och utveckling av företags servicearbete och även författaretill ett antal böcker i samma ämnen.

Linkedin profil; https://www.linkedin.com/in/satish-sen-12056112/

 Image of

Satish Sen föreläser på följande kurser

Anpassning av styrelsens arbete till en alltmer snabbföränderlig omvärld

Längd: 1 timmar

Vi lever och verkar i en mycket turbulent tid, med stora förändringar i omvärlden och därmed även i våra olika verksamheter. Detta innebär konkret att styrelse och ledning inte enbart kan arbeta som de gjort historiskt, utan behöver utveckla både förhållningssätt, verktyg och processer i arbetet, för att kunna hantera ovisshet, förändringar, risker och möjligheter i snabb takt. Denna e-kurs ger dig som deltagare kunskap om hur man i en styrelse kan anpassa sitt arbete utefter en alltmer föränderligare omvärld.

LÄS MER
Bolagsrätt | Ledarskap
Certifierad styrelseledamot: Styrelsearbete i en föränderlig omvärld
Kurslokal
Stockholm 07 Feb-08 Feb 2023 Platser finns
TILL KURSEN