Satish Sen

Styrelsearbetare, Interimchef, affärsrådgivare.

Satish har drygt 30 års erfarenhet som ägare, vd, interimchef, styrelseledamot och affärsrådgivare.

Sedan 2008 arbetat med utbildning och föreläsning för vd, styrelse och ägare kring ägar- och
bolagsstyrning inom privat, ideell och offentlig sektor.

Satish är grundare av ServiceScore – mätning och utveckling av företags servicearbete och även författaretill ett antal böcker i samma ämnen.

Linkedin profil; https://www.linkedin.com/in/satish-sen-12056112/

 Image of

Satish Sen föreläser på följande kurser

multiple-actions-chat
Bolagsrätt | Företagsledning
Certifierad styrelseledamot: Strategiskt styrelsearbete i praktiken
Betyg 4.94 av 5.0
Kurslokal
Stockholm 11 Mar-12 Mar 2025 Platser finns
TILL KURSEN