Simon Andersson

Docent

Simon Andersson är docent och universitetslektor i processrätt vid Stockholms universitet. Han har skrivit böcker och artiklar i juridiska tidskrifter inom området processrätt och är en erfaren föreläsare, inte minst på olika kurser för praktiker. Han har även praktisk erfarenhet från arbete på advokatbyrå.


Hur uppfattas Simon av våra kursdeltagare?
Föreläsarens sakkunnighet: 7 av 7
Föreläsarens pedagogik: 7 av 7

Efter varje kurs låter vi våra kursdeltagare lämna en utvärdering där både föreläsaren i sig och kursinnehållet betygsätts på en skala från 1 till 7.

 Image of

Simon Andersson föreläser på följande kurser

Processrätt
Tvistemålsprocessen
Betyg 4,68 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 14 Mar-15 Mar 2024 Platser finns
Livesändning 14 Mar-15 Mar 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 14 Apr 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Processrätt
Processuell preklusion
Betyg 4,64 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 19 Apr 2024 Platser finns
Livesändning 19 Apr 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 19 Maj 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Civilprocessrätt | Processrätt
Ändring av talan i dispositiva tvistemål
E-kurs

Längd: 2 timmar

Kursen går igenom de rättsliga förutsättningarna för ändring av talan i dispositiva tvistemål.

LÄS MER