Välkommen till vår nya kurs om rättegången i tvistemål med föreläsarna Simon Andersson, jur. dr., och Johan Blomqvist, bolagsjurist. Genom sina erfarenheter från akademi, domstol och advokatbyrå kommer kursledarna tillsammans ge dig som deltagare en allsidig belysning av tvistemålsprocessen.

Det som utmärker en god tvistemålsadvokat är förmågan att föra processer oavsett vad saken gäller. Medan motpartsombudet i de allra flesta fall är inläst på den materiella rätten, är det inte sällan i upplägget av talan och förmågan att argumentera framgångsrikt i processuella frågor som kvaliteten i ombudens förmåga att processa visar sig.

I denna kurs behandlas rättegången i tvistemål. Allt från stämningsansökning, muntlig förberedelse, huvudförhandling, bevisfrågor och överklagande samt överrättsprocess gås igenom. Även frågor om forum, rättskraft, ändring av talan och rättegångskostnader kommer att behandlas ingående.

Kursen syftar även till att ge praktiska tips på hur man lägger upp sin talan och strategiskt processar i tvistemål.

Som deltagare får du kunskap om

  • Hur man bäst utformar stämningsansökan och svaromål.
  • Hur man kan argumentera för och emot försök till ändring av talan under processen.
  • Hur man kan argumentera i frågor om beviskrav, bevisbörda och bevisvärdering.
  • Hur man bäst processar i överrätt.

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till advokater och jurister som agerar ombud i dispositiva tvistemål i allmän domstol.

Nivå

Kursen lämpar sig både för jurister som nyligen börjat processa och advokater som redan har erfarenhet av att processa i dispositiva tvistemål.

Syfte/mål med utbildningen

Deltagarna kommer under en intensiv heldag att få en heltäckande genomgång av och djupare kunskap om tvistemålsprocessen som kommer att vara till nytta i det praktiska arbetet.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Talans väckande, forumfrågor och svaromål.
Muntlig förberedelse.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Ändring av talan, preklusion och rättskraft.
Huvudförhandling.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Bevisfrågor.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Säkerhetsåtgärder, överrättsprocess och särskilda rättsmedel.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 9 februari kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Johan Blomqvist
Bolagsjurist
Läs mer
presentation-board 1
 Image of
Simon Andersson
Docent
Läs mer