Sveriges främsta föreläsare

Marknadsledande inom juridik

30 dagar on demand ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Välkommen till vår nya e-kurs som ger dig som deltagare en gedigen introduktion till VA-juridiken.

Vatten och avlopp är väsentliga förutsättningar för byggande och samhällsplanering. Samtidigt brottas många kommuner med problem med den obligatoriska utbyggnaden av vatten och avlopp.

När kan en kommun överlåta åt annan att ordna kommunala vattentjänster? Det myckna regnandet kan leda till översvämningar. Hur långt sträcker sig det kommunala ansvaret? Dessa frågor kommer att behandlas under kursen liksom frågor som rör vattentjänstplanering, avgifter, skadestånd samt va-frågornas anknytning till plan och bygglagen och miljöbalken.

Som kursdeltagare får du kunskap om:

 • Utbyggnadsskyldigheter
 • Vattentjänstplanering
 • Dagvatten
 • Avgifter
 • Skadeståndsansvar
 • Vatten och avlopp enligt PBL och miljöbalken

Syfte:

Som deltagare får du kunskaper i vattentjänstlagen och dess roll i samhällsplaneringens olika delar samt hur va-frågorna återkommer i annan lagstiftning som PBL och miljöbalken.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till dem som sysslar med samhällsplanering på en kommun eller länsstyrelse samt ingenjörer, arkitekter, tekniska konsulter och jurister som i sitt yrke kommer i kontakt med frågor om vatten, avlopp, bebyggelse, dagvatten, översvämningar och skadestånd.

Kursinnehåll och upplägg:

 • Introduktion
 • Pass I Vattentjänstlagen, utbyggnadsskyldighet, vattentjänstplanering, avgifter m.
 • Pass II Skadeståndsskyldighet
 • Pass III Dagvatten, PBL, miljöbalken och vattentjänstlagen
 • Avslutning: Sammanfattande analys och slutsatser

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs?

Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

1.990 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen spelades in i november 2023 och är tre timmar lång inklusive avslutande kontrollfrågor.

FÖRELÄSARE

presentation-board 5
 Image of
Stefan Rubenson
Jurist
Läs mer