En viktig del av VA-juridiken är reglerna om skadestånd i vattentjänstlagen och hur dessa regler genom åren har tillämpats av domstolarna. Högsta domstolen har till och med ansett att dricksvatten är ett så viktigt livsmedel att VA-huvudmannen alltid är ansvarig för skador som orsakats av förorenat dricksvatten trots att denne kanske inte har åsidosatt sina skyldigheter enligt vattentjänstlagen.

En vanlig skadeståndsfråga är om va-huvudmannen ska ersätta en översvämningsskada på en fastighet. Ofta blir det en regressfråga mellan försäkringsbolaget och va-huvudmannen, huruvida den senare verkligen har åsidosatt sin skyldighet enligt vattentjänstlagen.


Denna e-kurs har fått snittbetyget 4,5 av 5,0 ⭐


Också på andra sätt kan skadeståndsskyldighet uppkomma för va-huvudmannen, till exempel om han stänger av vattnet för en fastighetsägare, utan att det finns tillräckliga skäl för detta, eller om han på annat sätt inte klarar av att fullgöra sina skyldigheter mot fastighetsägarna.

Kursen omfattar regelverket kring skadestånd i va-förhållandet samt redovisar ett antal rättsfall. Sådant som tas upp i kursen avser

  • Översvämning
  • Force majeure
  • Kombinerade eller separerade ledningar
  • Läckande Vattenmätare
  • Läcksökning
  • Vattenavstängning
  • Felaktig handläggning
  • Fastighetsägarens ansvar
  • Beräkning av skadestånd

Alla punkterna åtföljs av redovisning med rättsfall.

Målgrupp

Ansvariga inom VA-området, som handlägger eller berörs av VA-frågor vid kommuner och länsstyrelser samt dig som är konsult eller jurist och berörs av detta område. Kursen kan även vara av intresse för jurister och som kommer i kontakt med dessa frågor.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

1.990 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemanget

Läs mer

E-kursen spelades in i oktober 2020 och är två timmar lång inklusive avslutande kontrollfrågor.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 5
 Image of
Stefan Rubenson
Jurist
Läs mer