Företagsförvärv – strategi, finans och juridik

Företagsförvärv en komplex process som involverar olika strategiska, finansiella och rättsliga bedömningar. Det är viktigt för alla parter involverade att ha en stark förståelse för processen och att vara medveten om de olika risker och utmaningar som kan uppstå. I höst håller vi två heldagskurser i företagsförvärv med Robert Sevenius, du kan läsa mer om dessa längre ner.

Strategi, finans och juridik

Fördjupning i transaktionsprocessens praktiska verktyg

Kurser med M&A strateg Robert Sevenius

  • 18 september
   9 500 kr

   Företagsförvärv – strategi, finans och juridik

   Många involveras i företagsförvärv under sitt yrkesliv, oavsett om det är på köparsidan, säljarsidan, i målföretaget eller kanske som rådgivare eller finansiär. Företagsförvärv är en riskfylld process som aktualiserar ett brett spektrum av strategiska vägval, finansiell analys- och värderingsmodeller samt rättsliga bedömningar.


   Som deltagare får du kunskap om:

   • Strategi, mål och risker med företagsförvärv
   • Transaktionsprocessernas faser och verktyg
   • Sekretessavtal och avsiktsförklaring
   • Företagsvärderingens metoder
   • Due diligence och riskhantering
   • Strukturering och separation
   • Köpavtal vid företagsförvärv
   • Integrationsarbete

  • Stockholm.19 september
   9 500 kr

   Företagsförvärv – Fördjupning i transaktionsprocessens praktiska verktyg

   Kursen är en fortsättning till Företagsförvärv – strategi, finans & juridik. Den förutsätter därför kunskaper om de olika momenten i transaktionsprocessen vid företagsförvärv. Under denna kursdag får kursdeltagaren djupare kunskaper om de olika praktiska verktyg som används för att fullgöra de olika transaktionsmomenten.


   Som deltagare får du kunskap om:

   • Värderingstekniker och beräkning
   • Betalning och prismekanismer
   • Informationsinhämtning och riskhantering
   • Reglering av parternas avtalsrelation
   • Integrationsplanering

Föreläsare Robert Sevenius

Robert är verksam som M&A strateg vid Traneko Mergers & Acquisitions. Han har lång erfarenhet inom förvärvsprocesser, bland annat värdering, besiktning (due diligence), finansiering och avtal.

Kunderna är allt från nystartade företag, SME, aktieägare, styrelser, köpare och säljare av företag till riskkapitalbolag, börsbolag och finansiella institutioner. Robert är därutöver verksam som föreläsare och författare inom en rad ämnen

Fler kurser inom redovisning & ekonomi:

Affärsjuridik | Bolagsrätt | Ekonomi | IDD | Skatterätt
Finansiell analys och företagsvärdering
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 25 Okt 2023 Platser finns
Livesändning 25 Okt 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 25 Nov 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Finansiell ekonomi
Fördjupning i företagsvärdering med fokus på kassaflödesvärdering
Livesändning | Kurslokal | On demand
On demand T.o.m. 02 Jul 2023 Platser finns
Stockholm 08 Dec 2023 Platser finns
Livesändning 08 Dec 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 08 Jan 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Redovisning
Koncernredovisning med kassaflödesanalyser för koncerner
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 23 Okt 2023 Platser finns
Livesändning 23 Okt 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 23 Nov 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Affärsjuridik | Bolagsrätt
Bolagsordning och aktieägaravtal – teori och praktik
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 04 Okt 2023 Fåtal platser
Livesändning 04 Okt 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 04 Nov 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Ekonomi | Redovisning | Skatterätt
Nyhetsdag i redovisning 2023
Livesändning | Kurslokal | On demand
Malmö 14 Nov 2023 Platser finns
Göteborg 15 Nov 2023 Platser finns
Stockholm 16 Nov 2023 Platser finns
Livesändning 16 Nov 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 14 Feb 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Moms | Skatterätt
Nyheter på momsområdet 2023
Livesändning | Kurslokal | On demand
Göteborg 21 Nov 2023 Platser finns
Livesändning 21 Nov 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 21 Dec 2023 Platser finns
Malmö 24 Nov 2023 Platser finns
Stockholm 28 Nov 2023 Fåtal platser
Livesändning 28 Nov 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 28 Dec 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Ekonomi | Moms | Redovisning | Skatterätt
Skatterättslig nyhetsdag 2023 - för revisorer och redovisningskonsulter
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 09 Nov 2023 Platser finns
Livesändning 09 Nov 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 07 Feb 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Ekonomi | Moms | Redovisning | Skatterätt
Skatterättslig nyhetsdag 2023 - för ekonomichefer och redovisningsansvariga
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 23 Nov 2023 Platser finns
Livesändning 23 Nov 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 21 Feb 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Ekonomi | Redovisning | Skatterätt
Bokföringslagens krav på löpande bokföring, verifiering och arkivering 2023
Livesändning
Stockholm 03 Okt 2023 Platser finns
Livesändning 03 Okt 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 03 Nov 2023 Platser finns
Livesändning 12 Dec 2023 Platser finns
TILL KURSEN

Våra kursutvärderingar, som täcker hela upplevelsen, alltifrån föreläsaren och kursinnehållet till kurslokalen och bullarna i fikapausen, uppgick under förra året till i snittbetyget 4,57 av 5. Våra kurser hålls alltid av de främsta experterna på respektive område och har ett tydligt fokus om att du som kursdeltagare ska lämna kursen med nyvunnen kunskap som stärker både dig själv och din arbetsplats.

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort. Vill du kontakta oss direkt finns vi på telefon 08-579 366 00

Consent(Obligatoriskt)