Kursen är en fortsättning till Företagsförvärv – strategi, finans & juridik. Den förutsätter därför kunskaper om de olika momenten i transaktionsprocessen vid företagsförvärv.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,71 av 5,0 ⭐


Utbildning sker i seminarieform och syftar till att få en praktisk förtrogenhet med några av de grundläggande och vanligt förekommande verktygen vid företagsförvärv.

I ett företagsförvärv köps ett företag upp av en utomstående part och företaget skiftar ägare. Under denna kursdag får kursdeltagaren djupare kunskaper om de olika praktiska verktyg som används för att fullgöra de olika transaktionsmomenten. Kursen består av övningar och exempel i vilka kursdeltagaren får träna och diskutera bland annat beräkning av ett företags marknadsvärde, hantera risker som upptäckts i företagsbesiktning, reglera köpeskillingen, utforma garantier och planera sammanslagningen av företagen efter tillträdet.

Som deltagare får du kunskap om

  • Värderingstekniker och beräkning
  • Betalning och prismekanismer
  • Informationsinhämtning och riskhantering
  • Reglering av parternas avtalsrelation
  • Integrationsplanering

Målgrupp:

Kursen riktar sig till ekonomichefer, controller, affärsutvecklare, advokater och jurister och andra befattningshavare på mindre till större företag som kommer i kontakt med förvärvsprocessen, oavsett om de arbetar i köparföretag, säljarföretag eller målföretag.

Kursdokumentation:

Specifikt för kursen framtagen digital kursdokumentation ingår i kursavgiften. Vi rekommenderar även boken Företagsförvärv , som inte ingår i kursavgiften. Denna kan beställas på Adlibris.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

20 Sep 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 20 Okt 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Robert Sevenius
M&A strateg
Läs mer