Erbjudande till alla nya kunder - koden sommar2024 ger 30 % rabatt på din första bokning och gäller hela kursutbudet

En idrottslärare åtalas för att ha smygfotograferat över 100 flickor. Denna händelse har återigen satt ljuset på vikten av noggranna bakgrundskontroller och arbetsgivarens undersökningsplikt vid rekryteringar eftersom han redan för tio år sedan anklagades för att ha tagit bilder på flickor. I den vevan köptes han ut av kommunen för drygt en halv miljon kronor.

Vikten av bakgrundskontroller
Georg Frick som är arbetsrättslig expert säger till BG Institute: ”Detta fall visar på allvarliga brister i rekryteringsprocessen och behovet av arbetsgivare att agera proaktivt. Det är inte bara en fråga om juridiskt ansvar utan även om att skydda alla parter i arbetsmiljön.”

Risker  i rekryteringsprocessen
Fallet visar tydligt behovet av att stärka processerna kring anställningar, något som även framhävs i BG Institutes kurs Arbetsrättsliga risker i rekryteringsprocessen, där deltagarna får kunskap i att identifiera och hantera potentiella risker i rekryteringsfaserna.

Omplacering och utköp – vad gäller?
Jonas Wiberg, som även han är expert inom arbetsrätt, betonar vikten av korrekta åtgärder vid omplacering, uppsägning och utköp. ”Vår kurs Omplacering, uppsägning och utköp är särskilt aktuell i dessa situationer. Den behandlar inte bara de praktiska och juridiska aspekterna av dessa åtgärder, utan även riskerna med utköp. Utköp kan tyckas vara en snabb lösning, men utan korrekt hantering kan de leda till långvariga negativa konsekvenser, såsom skadad arbetsgivarimage och potentiella rättsliga efterverkningar.”

Viktig kompetens hos HR-avdelningen
I ljuset av dessa händelser är det viktigt att HR-avdelning är välutbildad och får de verktyg som de behöver för att hantera komplexa situationer och säkerställa att alla processer följer gällande lagar och bästa praxis.

”Att se till att både chefer och HR-personal har rätt kunskap för att hantera dessa utmaningar är avgörande för att upprätthålla en trygg arbetsplats,” avslutar Georg Frick.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE