Offentlig rätt, IT-rätt och GDPR

Samtliga kurser inom offentlig rätt, IT-rätt och GDPR. Klicka på kursnamnet för att läsa kursbeskrivningen.

GDPR
Dataskyddsarbete i praktiken
Livesändning | On demand

Stockholm 03 jun 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Affärsjuridik | IT-rätt
IT-avtal i praktiken Nyheter, avtalsråd och förhandlingstips
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 06 dec 2022 Fåtal platser

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Arbetsrätt | GDPR | HR | Offentlig rätt
GDPR & HR 2022 – Nyheter och praxis
On demand

On demand t.o.m 10 jun 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Offentlig rätt
Offentlighets- och sekretessreglering
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 28 nov 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
GDPR | Offentlig rätt
Nyhetsdag i GDPR 2022
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 07 dec 2022 Fåtal platser

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Affärsjuridik | Arbetsrätt | Immaterialrätt | IT-rätt | Övrigt
Företagshemligheter, sekretessavtal, konkurrensklausuler och skydd mot illojalitet och konkurrens
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 25 nov 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Offentlig rätt | Straffrätt
LVM, LPT och LRV – från förordnande till lagakraftvunnen dom
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 12 okt 2022 Fåtal platser

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Arbetsrätt | GDPR | Offentlig rätt
Den nya visselblåsarlagen – ett år senare
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 29 nov 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Dela med dig av dessa till andra