Sveriges främsta föreläsare

30 dagar on demand ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Många människor drabbas av psykisk ohälsa någon gång i livet och vissa för en daglig kamp mot sitt mående. För personer som hamnar i ett tungt missbruk är det ofta livsavgörande att få hjälp i tid. Om personer som lider av psykisk sjukdom eller missbruksproblematik inte kan eller vill ta emot hjälp på frivillig väg kan det bli aktuellt med tvångsvård.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 5.0 av 5.0 ⭐


Vid tillämpningen av LVM, lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LPT, lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, samt LRV, lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård ställs särskilt höga krav på det juridiska biträdet. Dels förutsätts att biträdet har god kunskap om lagstiftning och processen men förmågan att möta och förstå klienter med särskilda svårigheter är avgörande för att på bästa sätt tillvarata klientens intressen.

En särskild utmaning för offentliga biträden i mål rörande LVM, LPT och LRV är att korrekta beslut måste kombineras med snabb handläggning. Förfarandet ställer därför höga krav på alla inblandade parter, inte minst på biträdet.

Kursen kommer att ge kursdeltagarna kunskaper om aktuell lagstiftning och domstolsprocessen. Stor vikt läggs vid den praktiska hanteringen av dessa ärenden. Elisabet kommer även att gå igenom aktuell praxis samt dela med sig av egna erfarenheter från arbetslivet där både utmaningar och etiska dilemman kommer att belysas.


”Mycket trevlig kurs och Elisabet är fantastisk som föreläsare. Tack!”

Hilda Ernefelt, deltagare på kursen i februari 2024


Som deltagare får du kunskap om

  • Genomgång av LVM, LPT och LRV
  • Handfasta tips för offentliga biträden
  • Genomgång och analys av intressanta domar

Målgrupp

Kursen vänder sig till jurister och advokater som arbetar eller vill börja arbeta som offentligt biträde i mål rörande LVM, LPT och LRV.

Nivå

Kursen är en grundkurs vid vilken stor vikt läggs vid den praktiska hanteringen av dessa ärenden.

Syfte med utbildningen

Kursen avser ge deltagarna en breddad förståelse om mål rörande LVM, LPT och LRV.

Kursen syftar till att ge såväl teoretisk kunskap som praktiska verktyg för att deltagaren ska fortsätta att utvecklas i rollen som offentligt biträde inom rättsområdena.

Övrigt

Deltagarna kommer i samband med kursen få ett kompendium med relevant material.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs?

Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Elisabet Rothlieb
Advokat
Läs mer