Kostnadsfritt webbinarium med Johan Eriksson den 5/6 - Förhörsstrategier

Den nya EU-lagen om hållbarhetsredovisning Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) antogs av Europaparlamentet i juni 2021. Lagen kommer att träda i kraft nästa år, och innebär att företag kommer att behöva följa de nya rapporteringskraven som är mer omfattande än tidigare och som påverkar många företag.

Visma Spcs har genomfört en ny undersökning bland drygt 800 småföretagare, som visar att endast 19 procent har en plan för hållbarhetsarbetet. Den vanligaste anledningen är att kunderna inte efterfrågar detta. Trots det tror hälften av företagarna att hållbarhetsarbetet skulle ge flera konkurrensfördelar, som till exempel nya affärsmöjligheter och bättre chanser att bli en attraktiv arbetsgivare.

Mer omfattande rapportering
Enligt den nya lagen kommer företagen att behöva rapportera om fler aspekter av hållbarhet, inklusive sociala och mänskliga rättigheter, jämställdhet, miljö och klimatförändringar, samt anti-korruption.

Digitalt och standardiserat
CSRD ersätter den nuvarande lagstiftningen om hållbarhetsrapportering, Non-Financial Reporting Directive (NFRD), som antogs 2014. CSRD:s syfte är att förbättra kvaliteten och jämförbarheten i företagens hållbarhetsrapportering genom att införa mer standardiserade rapporteringskrav och ett gemensamt EU-ramverk. Rapporteringen kommer vara digital via en ”digital sustainability reporting”-plattform, som kommer underlätta jämförelser mellan företag och sektorer.

Vill du fördjupa dina kunskaper i hållbarhet?
Vi har flera kurser inom hållbarhet bland annat:

EU:s regelverk inom ESG – en introduktion

Nyhetsdag i hållbarhet 2023

Nya regler för börsbolagens hållbarhetsredovisning

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE