EU har arbetat för att främja hållbarhet inom finansbranschen och för att skapa en mer hållbar ekonomi. De nya och uppdaterade reglerna ställer hållbarhetskrav på företag inom finansbranschen. Syftet är att styra kapital mot mer hållbara alternativ genom att införa en taxonomi för hållbara verksamheter. Det ställer även krav på företagens rapportering samt den hållbarhetsinformation som ska lämnas till kunder.

EU:s fokus på hållbarhet inom finansbranschen är avgörande för att möjliggöra en mer hållbar framtid. En mer hållbar ekonomi ska gynna både miljön och samhället. På vår Nyhetsdag i hållbarhet blir du uppdaterad på de senaste trenderna och senaste regeluppdateringarna. Du kommer även få kunskap om hur man implementerar hållbarhet i praktiken.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4.41 av 5.0 ⭐


Innehåll under dagen:

Hållbarhetsregelverket, nyheter och anpassningsarbetet

Övergripande genomgång av de senaste nyheterna inom området för börsbolag och finansmarknadsaktörer.

 • Nyheter avseende tolkningen och tillämpningen av taxonomin, disclosureförordningen och hållbarhetsredovisning
 • Vägledande uttalanden från myndigheter om hur regelverket ska tolkas
 • Frågeställningar kring grönmålning/greenwashing

Hur får man fram relevant data?

 • Nuläge och utmaningar med data inom ESG och hållbarhet
 • Introduktion till ESG data/research sett ur Sustainalytics Morningstars perspektiv – Lär dig mer om ESG data, dess olika inriktningar, användningsområden och den historiska utvecklingen fram till idag
 • Fokus på EU Action Plan, ESG data för regelefterlevnad – Lär dig hur arbetet att samla in data går till och var möjligheter/utmaningar finns
 • Vad händer kommande år – En kort reflektion kring vad som väntar runt hörnet för ESG-data-branschen

Hållbar affärsverksamhet i praktiken

Fokus på hållbar affärsverksamhet och hållbara investeringar.

 • Vad innebär det att bedriva en hållbar affärsverksamhet?
 • Hur kan företag påbörja omställningen till en hållbar affärsverksamhet utan att drunkna i detaljerna?
 • Hur kan företag använda EU-lagstiftningen som stöd i omställningen?
 • Vilken är den enskilt viktigaste frågan som företag måste ställa sig om de på allvar vill ställa om till en hållbar affärsverksamhet?

Trender för ESG inom den finansiella sektorn

 • Ökad integration av ESG i investeringsbeslut. Ser vi en utveckling mot impact investing?
 • Ökade krav på Banksektorn på att beakta ESG vid utlåning och hantering av ESG-risker i låneportföljer. Samtidigt kvarstår stora dataluckor, särskilt för hållbarhetsdata avseende små och medelstora företag. Hur ska man som aktör navigera och utveckla sitt ESG-arbete i den rådande miljön?
 • Kan nya krav på ESG i hela ekonomin också bidra till bekämpningen av finansiell brottslighet?

Syfte/mål med utbildningen:

Syftet med dagen är att du som deltagare ska hålla dig uppdaterad om det senaste inom hållbarhet.

Målgrupp

Finansiella rådgivare, kapitalförvaltare, compliance, hållbarhetsansvariga, revisorer, ekonomichefer samt jurister som arbetar som externa rådgivare.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Hållbarhetsregelverket, nyheter och anpassningsarbetet – med Björn Wendleby, Harvest

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Hur får man fram relevant data? – med Tobias Hejdenberg, Sustainalytics/Morningstars

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Hållbar affärsverksamhet i praktiken – med David Frydlinger, Cirio Advokatbyrå 

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Trender för ESG inom den finansiella sektorn – med Louise Brown, Advisense

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 90 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 7
 Image of
Björn Wendleby
Advokat och partner
Läs mer
presentation-board 1
 Image of
David Frydlinger
Advokat och delägare
Läs mer
presentation-board 2
 Image of
Emma Olsson
Associate - Harvest Advokatbyrå
Läs mer
presentation-board 0
 Image of
Louise Brown
Director - Advisense
Läs mer
presentation-board 2
 Image of
Per Josephson
Senior Associate - Harvest Advokatbyrå
Läs mer
presentation-board 0
 Image of
Tobias Hejdenberg
Head of business development - Sustainalytic
Läs mer