Hållbarhet är en viktig fråga i dagens samhälle och blir alltmer prioriterad av regeringar, företag och konsumenter runt om i världen. På vår Nyhetsdag i hållbarhet blir du uppdaterad på de senaste trenderna och senaste regeluppdateringarna. Du kommer även få kunskap om hur man implementerar hållbarhet i praktiken.

EU har arbetat för att främja hållbarhet inom finansbranschen och för att skapa en mer hållbar ekonomi. De nya och uppdaterade regler ställer hållbarhetskrav på företag inom finansbranschen. Syftet är att styra kapital mot mer hållbara alternativ genom att införa en taxonomi för hållbara verksamheter. Det ställer även krav på företagen på rapportering samt den hållbarhetsinformation som ska lämnas till kunder. EU:s fokus på hållbarhet inom finansbranschen är avgörande för att möjliggöra en mer hållbar framtid. En mer hållbar ekonomi ska gynna både miljön och samhället.

Innehåll under dagen:

 • Hållbarhetsregelverket, nyheter och anpassningsarbetet
 • Hur får man fram data?
 • Hållbarhet i praktiken
 • Trender för ESG inom den finansiella sektorn

Som deltagare får du kunskap om: 

 • Senaste regeluppdateringarna inom hållbarhet
 • Hur du arbetar med hållbarhet i praktiken
 • Aktuella trender inom hållbarhet och vad händer framåt?

Syfte/mål med utbildningen:

Syftet med dagen är att du som deltagare ska hålla dig uppdaterad om det senaste inom hållbarhet.

Målgrupp:

Finansbranschen, Compliance, revisorer, ekonomichefer, hållbarhetsansvariga samt jurister som arbetar som externa rådgivare.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Hållbarhetsregelverket, nyheter och anpassningsarbetet – med Björn Wendleby, Harvest

Under passet görs en övergripande genomgång av de senaste nyheterna inom området för börsbolag och finansmarknadsaktörer.

Bland annat behandlas:

 • Kommande nya detaljregler inom området
 • Vägledande uttalanden från myndigheter om hur regelverket ska tolkas
 • Frågeställningar kring grönmålning/greenwashing

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Hur får man fram data?

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Hållbarhet i praktiken

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Trender för ESG inom den finansiella sektorn – med Louise Brown, FCG

 • Trend mot ökad integration av ESG i investeringsbeslut. Det är fortfarande osäker om utvecklingen primärt kommer att innebära en övergång från bruna investeringar till mer neutrala alternativ, eller en genuin tillväxt i effektinvesteringar (impact investing)?
 • Banksektorn förväntas i allt högre grad av tillsynsmyndigheter ha större insikt i ESG prestanda i den verksamhet de finansierar och hantera ESG-risker i sin låneportfölj. Men enorma dataluckor kvarstår, särskilt för små och medelstora företag. Hur ska bankerna utveckla sitt ESG-arbete i den här miljön?
 • Går vi mot en segregerad ekonomi när det gäller reglering? Vi ser en ökad reglering av större bolag samtidigt som den informella sektorn i Sverige bedöms till 20 % av BNP, och vi ser en växande trend av organiserad och finansiell brottslighet. Kan nya krav på ESG i hela ekonomin också bidra till bekämpningen av finansiell brottslighet?

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

27 Nov 2023

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 25 Feb 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 6
 Image of
Björn Wendleby
Advokat
Läs mer
presentation-board 2
 Image of
Emma Olsson
Associate
Läs mer
presentation-board 1
 Image of
Louise Brown
Läs mer
presentation-board 2
 Image of
Per Josephson
Senior Associate
Läs mer