Förändringar sker allt snabbare och vi har mindre tid att bemöta utmaningarna. Företag har tvingats ställa om, anpassa sig och hitta nya arbetssätt och lösningar under de senaste åren med pandemi, krig ökad inflation och en bokstavligt talat brinnande klimatkris. Det innebär att även styrelsen måste ändra förhållningssätt, verktyg och processer. 

➡ Missa inte vårt kostnadsfria webbinarium Så gör du verklig skillnad i styrelserollen

Här förklarar styrelseexperterna Satish Sen och Louise Nicolin vad som är extra viktigt att tänka på idag och framöver. Det finns ett antal punkter som varje styrelse kan förhålla sig till för att lyckas leda sin verksamhet i rätt riktning.

  • Styrelsen bör vara proaktiv
  • Styrelsen bör arbeta för en agil organisation som kan vara snabbrörlig
  • Styrelsen bör göra omvärldsbevakningar
  • Styrelsen bör ha en mångfald för att få en bred kompetens

Riskanalys
Sikta på framgång men var beredd på motgångar. Det är viktigt att ha en beredskap även om man är agila och jobbar framåt. Detta är ett område som företag har varit dåliga på. Se till att ringa in era största risker utan att gå alltför djupt. Försök kategorisera riskerna, titta på sannolikhet och konsekvens för att få fram en analys. De risker som har hög sannolikhet och får stora konsekvenser om de skulle inträffa måste hanteras. Det är även viktigt att titta på de risker som får stora konsekvenser trots att sannolikheten inte är så hög för att de skulle inträffa. Dessa risker bör man ha kontroll över eftersom de kan påverka verksamheten i grunden, om de inträffar.

De 5 viktigaste riskerna i varje kategori
Efter att styrelsen har tagit fram eventuella risker bör de välja ut de fem viktigaste i tre följande tre kategorier och fråga sig vilken beredskap företaget har för dessa risker.

  • Vilka är de risker som företaget skulle få svårt att överleva om de inträffar – hur är vår beredskap per risk?
  • Vilka är de risker som företaget vill undvika men som vi kan överleva om de inträffar – hur är vår beredskap per risk?
  • Vilka är de risker som vi inte kan undvika att de inträffar, men som vi vill minimiera – hur är vår beredskap per risk?

Vända risk till möjlighet
I riskarbetet bör man även fundera över hur företaget kan vända risken till en möjlighet. Riskanalys handlar alltså inte bara om att ta höjd för risken utan även om att omvandla risker till något positivt. Det är bra att ha i åtanke att efter varje kris eller lågkonjunktur ändras spelreglerna på marknaden med branschglidning, nya aktörer och nya affärsmodeller.

➡ Vill du fördjupa dig inom styrelsearbete? Kursen Certifierad styrelseledamot: Styrelsearbete i en föränderlig omvärld är en tvådagars certifieringskurs i styrelsearbete.


Louise har arbetat heltid som styrelseledamot sedan 2015, samt utöver det varit rådgivare inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Idag har hon sju styrelseuppdrag i Sverige och Finland, i såväl noterade som privatägda bolag, och arbetar både som ledamot och ordförande.

Satish har drygt 30 års erfarenhet som ägare, vd, interim chef, styrelseledamot och affärsrådgivare. Sedan 2008 har han arbetat med utbildning och föreläsningar för vd, styrelse och ägare kring ägar- och bolagsstyrning inom privat, ideell och offentlig sektor. Satish är även grundare av Servicescore.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE