De senaste åren har styrelsearbete, med allt vad det innebär, satts på prov. Först en global pandemi, följt av krig i Europa som i kombination resulterat i ökad inflation. Allt inom loppet av tre år. Addera härtill en bokstavligt talat brinnande klimatkris, vars avtryck blir större för varje år som går. Allt detta utöver en allt tuffare konkurrens om kunder och medarbetare.

Företag har tvingats ställa om, anpassa sig och finna nya arbetssätt och lösningar. Den som inte tidigare förstod att framtiden kommer med en hel del utmaningar, borde ha insett det nu.

Förändringar i verksamheter innebär i sin tur att styrelser också måste anpassa sina förhållningssätt, verktyg och processer. Fastän det inte blivit lättare att förutspå framtiden finns det ett antal punkter som varje styrelse kan förhålla sig till för att lyckas leda sin verksamhet i rätt riktning.

BG Institute har spanat in de senaste trenderna i dagens styrelsearbete. Tillsammans med styrelseexperterna Satish Sen och Louise Nicolin går vi igenom vad som är extra viktigt att tänka på idag och framöver.

  • Digitalisering

I samband med Covid-19 hoppade digitaliseringen och de tekniska lösningarna tio år framåt i tiden och vi har snabbt behövt anpassat oss till de nya förhållandena. Hur ser den digitala transformationen ut vid styrelsearbeten och hur har den påverkat arbetet?

Det är inte endast digitaliseringen som har fått stort fokus på senaste tiden utan även hållbarhet. Ansvaret ligger hos styrelsen men hur adresseras hållbarhetsfrågan på bästa sätt?

Utifrån de nya kraven som ställs på styrelsearbete antas en naturlig följd vara att kraven på ledamöter också förändrats, alternativt utökats. Vilka kompetenser hos kandidater är de mest efterfrågade för tillfället och vilka kompetenser kommer vara viktiga framöver?

  • Förberedelsestrategi

En snabbt föränderlig omvärld ställer krav på flexibilitet, förberedelser och goda strategier. Ska styrelser upprätta risk- och krishanteringsstrategier och hur görs detta utan vetskap om vad framtiden har att erbjuda?


Louise har sedan 2015 arbetat heltid som styrelseledamot och rådgivare inom bolagsstyrning och styrelsearbete. Idag har hon sju styrelseuppdrag i Sverige och Finland, i såväl noterade som privatägda bolag, och arbetar både som ledamot och ordförande.

Satish har drygt 30 års erfarenhet som ägare, vd, interim chef, styrelseledamot och affärsrådgivare. Sedan 2008 har han arbetat med utbildning och föreläsningar för vd, styrelse och ägare kring ägar- och bolagsstyrning inom privat, ideell och offentlig sektor. Satish är även grundare av Servicescore.


Vill du få djupare kunskaper om hur styrelsearbetet kan anpassas utefter en alltmer föränderlig omvärld sänder vi en 19 oktober ett webbinarium på området. Läs mer och anmäl dig till webbinariet här.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE