Kostnadsfritt webbinarium den 22/8 - Utmaningar som ny chef

Visste du att…

  1. Enligt de nya LAS-reglerna får alla arbetsgivare undanta upp till tre arbetstagare från turordningsreglerna vid arbetsbristuppsägningar.
  2. Vissa arbetstagare numera har rätt att begära, men inte få, så kallade flexibla arbetsformer.
  3. Det finns förslag att arbetsmiljöansvaret för så kallade gigarbetare ska utökas till också andra än arbetsgivaren.

1. Undanta tre från turordningsregler
Vid uppsägning på grund av arbetsbrist har arbetsgivaren rätt att undanta tre anställda, som har särskild betydelse för den fortsatta verksamheten, från turordningen. Arbetsgivaren behöver inte redogöra för beslutet. För att motverka att undantaget missbrukas måste det gå tre månader innan arbetsgivaren får göra ett nytt undantag från turordningen.

2. Flexibla arbetsformer
I augusti 2022 infördes förändringar i balansdirektivet. Ändringarna rör framförallt föräldrar till barn upp till åtta år och arbetstagare som vårdar svårt sjuk närstående. I dessa fall har arbetstagaren nu rätt att begära flexibla arbetsformer.

Flexibla arbetsformer innebär till exempel möjlighet att arbeta på distans eller har flexibla arbetstider. Ett nytt diskrimineringsförbud införs som innebär att arbetsgivaren inte får utsätta den arbetstagare som önskar flexibla arbetstider för repressalier eller obehag, som ett sämre läge eller en utebliven förmån och det spelar ingen roll om det inte fanns en avsikt att missgynna. Det är resultatet som avgör.

Arbetstagaren har inte rätt till att få sin ansökan om flexibel arbetsform beviljad, men om anställningen varat i minst sex månader har han eller hon rätt att få besked och en motivering i de fall begäran nekas. Arbetstagaren ska också få besked om hur länge den flexibla arbetsformen kommer gälla och har även rätt att begära att få återgå till normal arbetsform i förtid.

3. Gig-arbetares arbetsmiljö
Det blir allt vanligare med uppdragsgivare som anlitar så kallade gig-arbetare som arbetar via digitala plattformar. I Sverige finns till exempel Uber, Foodora och Tiptapp. Förslaget innebär att de uppdragsgivare som som har störst inflytande över arbetsmiljön ska vidta nödvändiga skyddsåtgärder gällande arbetsmiljön.

Vill du uppdatera dig med det senaste inom arbetsrätten?
Arbetsrättslig nyhetsdag är en återkommande och väldigt populär kurs för dig som jobbar med HR, med en av de bästa arbetsrättsadvokaterna i Sverige, Åsa Erlandsson.

Under dagen får du en bred uppdatering inom arbetsrätten och en särskild fördjupning inom de områden som är mest aktuella. Du får kunskap om den allra senaste lagstiftningen inom arbetsrätten och hur du tillämpar den i ditt arbete.

➡ Läs mer och boka Arbetsrättslig nyhetsdag här.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE