20 % på din första kurs med koden nykund20

Många bolagsjurister förutspår en ökning av antalet tvister på grund av den begynnande lågkonjunkturen, ränteökningarna och energikrisen som följer i krigets spår.

Erik Forsin, partner och chef för Baker McKenzie’s tvistelösningsgrupp, säger i en intervju i Dagens Juridik, att den stora mängden företagsförvärv och företagstransaktioner (M&A-marknaden) i Sverige under 2021 bidrar till ett ökat antal tvister.

Baker McKenzie har genomfört en analys bland seniora bolagsjurister och riskchefer på företag i bland annat Storbritannien, Singapore och USA . 82 procent av dem förväntade sig att antalet tvister ökar eller förblir oförändrade under 2023.  45 procent av de tillfrågade ser ekonomin som det största anledningen till tvister. 62 procent anser att tvister med anknytning till cybersäkerhet är den största risken, men även ESG-hänsyn, från mutbrott till ”modern slavery-frågor” anses vara en betydlig risk.

Avgöras med skiljeförfarande
Erik Forsin menar att tvisterna relaterade till företagsförvärv kommer att öka och dessa M&A-tvister kommer till största delen avgöras genom skiljeförfaranden som ofta används i Sverige.

Många avtal som sluts idag innehåller en skiljeklausul och det innebär att fler tvister löses utanför allmän domstol. Som ombud bör man därför vara beredd på att företräda sin klient såväl i allmän domstol som i skiljeförfarande. På kursen Skiljeförfaranden i praktiken får du kunskap för att hantera fällor och fallgropar inom detta område.

Tvister på grund av insolvens
Fler bolag kommer få det svårt under lågkonjunkturen och fler konkurser är att vänta.
Eftersom betalningsförmågan minskar kommer det även få till följd att antalet tvister ökar generellt.

Kursen Insolvensrättsliga tvister behandlar konkursrättsliga tvister som återvinning, bevakning, förmånsrätt och separationsrätt.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE