Kostnadsfritt webbinarium den 22/8 - Utmaningar som ny chef

Branschföreningen Byggandets Kontraktskommitté (BKK) har sedan 2016 arbetat med en revidering av standardavtalen inom entreprenadsområdet, AB 04 och ABT 06. Nu är deras arbete i slutskedet och förväntas vara klara under 2023.

Revideringen av de nya standardavtalen har varit omfattande och de kommer sannolikt vara gällande för avtalsreglering inom bygg, anläggning och installation under lång tid framöver.

Avtalen på remiss
Nu är väsentliga delar av nya bestämmelser klara och BKK har som mål att få ut en avtalsprototyp på remiss före sommaren. Den svåraste frågan har varit hur årsomsättningsrabatter ska hanteras i standardavtal. När den frågan är löst kan slutförhandlingar påbörjas och avtalsprototypen färdigställas.

Målsättning för arbetet
Målet för revideringen är bland annat att skapa kostnadseffektivitet i byggprocessen, öka möjligheten till samarbete, hög produktivitet och sund konkurrens. Användarvänlighet, sänkta transaktionskostnader och hög kvalitet står också i fokus. Några av de viktigaste förändringarna som kommer märkas är ökad tydlighet gällande kalkylregler, anpassning till mängdkontrakt samt en ny kapitelindelning. Avtalen ska vara tydliga och lätta att förstå men samtidigt hålla juridisk kvalitet och hålla om det kommer till en tvist.

Det har varit viktigt att utforma avtalen så att de kan appliceras på alla slags projekt, till exempel nyproduktion av bostäder, ombyggnad, installationsentreprenad, renoverings- och tillbyggnadsprojekt. Men avtalen ska även passa för väg- och järnvägsprojekt.

Vill du veta mer?
I kursen Entreprenadrättsliga tvister går vi bland annat igenom hur ombudet ska ta sig an den pedagogiska utmaningen i att beskriva en entreprenadtvist som omfattar många krav och detaljer och tolkningen av standardavtal från ett civilrättsligt och processrättsligt perspektiv.

Bygg- och entreprenaddagen 2023 redogör Peter Thors och Erik Wassén för aktuella nyheter inom bygg- och entreprenadbranschen. Innehållet i kursen kommer att uppdateras med aktuella frågor och beakta den senaste utvecklingen i rättspraxis.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE