Många tvister i allmän domstol och skiljeförfarande rör arbete på fastigheter och andra entreprenader. Dessa tvister innebär inte sällan civilrättsliga och processrättsliga utmaningar som skiljer dem från andra tvister.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,66 av 5,0 ⭐


Den här kursen är helt inriktad på entreprenadtvister och analyserar och konkretiserar hur ombudet praktiskt bör gå till väga när talan ska läggas upp och genomdrivas. Vi tar upp de betydelsefulla civilrättsliga och processrättsliga regler som bör styra ombudens agerande för att framgång ska nås. Självklart kommer vi också att gå igenom relevanta rättsfall och säkerställa att deltagarna blir uppdaterade på den senaste rättsutvecklingen inom området. Regleringen i standardavtalen på entreprenadområdet får särskild uppmärksamhet.

➡ Här förklarar Magnus Widebeck, innebörden av 32 vanliga tvister som är extra viktiga att känna till. Tvisterna handlar om tillämpning av föreskrifter i alla kapitel i AB. Läs mer här.

Som deltagare får du t.ex. kunskap om

  • Hur grunden bör formuleras i en entreprenadtvist och vilken konkretion som bör krävas
  • Hur ombudet ska ta sig an den pedagogiska utmaningen i att beskriva en entreprenadtvist som omfattar många krav och detaljer
  • Tolkningen av standardavtal från ett civilrättsligt och processrättsligt perspektiv
  • Hur en bevisuppgift bör se ut när målet rör ett stort antal ÄTA-krav
  • Hanteringen av stora mängder tvistiga fakturor under huvudförhandling
  • Hur sakkunnigbeviset ska få bäst effekt
  • Att hantera bevismedlet syn

Målgrupp

Målgruppen är ombud som processar i domstol och inför skiljenämnder i entreprenadtvister.

Syfte

Syftet med kursen är att lära ut en metod för att bemästra de särskilda svårigheter som entreprenadtvister ger upphov till.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

T.o.m. 21 Jun 2024

On Demand
T.o.m. 21 Jun 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemanget

Läs mer

Kursen kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 4
 Image of
Fanny Gleiss Wilborg
Advokat
Läs mer
presentation-board 5
 Image of
Magnus Widebeck
Dispaschör
Läs mer