Sveriges främsta föreläsare

30 dagar on demand ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Välkommen till en heldagsutbildning om AI för affärsjurister. Få konkreta och praktiska tips om hur AI kan förbättra din effektivitet, utan att tumma på rättssäkerheten, inom kommersiell avtalsrätt.

Dagen inleds med att Johan Wallquist, Head of AI, ger en introduktion till generativ AI som det ser ut nu 2024. Med en kombination av praktisk genomgång och aktuella exempel kommer Johan att förklara AI:s kärnkoncept, dess tillämpningar och påverkan inom juridiken idag. Han kommer också att belysa framtidens trender inom AI och juridik för att ge deltagarna en förståelse för hur de kan fortsätta att utveckla sina färdigheter och hålla sig aktuella.

Efter lunch kommer Christina Ramberg, professor, fokusera på hur du som affärsjurist kan använda dig av AI-tjänster med fokus på juridisk research inom kommersiell avtalsrätt.

Det finns idag ett flertal olika juridiska AI-tjänster med fokus på främst avtalshantering. Under eftermiddagen står istället juridisk research i fokus. Med utgångspunkt i Blendow Lexnovas AI-tjänst Legal Assistant kommer professor Christina Ramberg att demonstrera hur man kan – och inte kan – använda sig av en AI-Legal Assistant vid frågor rörande kommersiell avtalsrätt. Deltagarna kommer att få möjlighet att själva formulera frågor till AI-tjänsten.

Under kursen kommer Christina, tillsammans med Mikael Kindbom, chefredaktör för Blendow Lexnova, ge praktisk vägledning om AI-assistentens användning, möjligheter och begränsningar. Du kommer att få kunskap om hur du sparar tid och säkrar kvalitet. Genom Christinas välkända kompetens inom kommersiell avtalsrätt säkerställs tillförlitligheten i den nya tekniken. Mikael redogör för hur informationsinhämtningen går till och vilka källor AI-assistenten jobbar med.

Under dagens sista pass får deltagarna själva prova på AI-verktyget och ställa valfria frågor med stöd av föreläsarna.

Dagen avslutas med en diskussion om etik, säkerhet och ansvar vid användning av AI.


I kurspriset ingår även två månaders testperiod av Blendow Lexnovas Legal Assistant (värde 3 798 kr). Provperioden avslutas automatiskt.

Som kursdeltagare får du kunskap om:

  • Vad är och hur fungerar AI?
  • När och hur kan en Legal Assistant användas?
  • Hur promptar jag bäst, dvs. vilken typ av frågor passar bäst att ställa?
  • Hur kan jag bli trygg om att AI-assistenten svarar rätt? Källhävisningar?
  • Vilka begränsningar har AI-assistenten?

Syfte:

Du kommer att kunna arbeta mycket mer effektivt, snabbt och rättssäkert.

Du kommer att lära dig hur frågor kan formuleras för att få fram relevant information, hur Legal Assistant fungerar och hur den kan underlätta ditt arbete.

Målgrupp:

Bolagsjurister, advokater och andra juridiska yrkesverksamma med intresse för teknikintegration i juridiskt arbete

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs?

BG Institute anordnar företagsanpassade utbildningar. Det innebär att våra föreläsare kommer till er och genomför kursen fysiskt på plats, anpassat till er organisation.

Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Introduktion till AI på praktisk nivå AI 2024 – status, påverkan och framtida trender

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Verktyg och tips för effektivt juridiskt arbete
AI i kontraktshantering
Skapa resultat med rätt AI-instruktioner: Best Practices

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Juridisk research
Fokus på avtalstolkning
Promtningstekniker, vad fungerar/vad funngerar inte?
Uppföljningspromtning

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Juridisk research
Fokus på kontraktsbrott och påföljder
– Promtnings-tekniker, vad funkar/vad funkar inte?
– Uppföljnings-promtning
Diskussion om etik, säkerhet och ansvar vid användning av AI.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

11.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

27 Aug 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 27 Sep 2024

Utbildningstimmar: 6

Kursen ingår i våra Kompetensabonnemang. Provkontot på Blendow Lexnovas Legal Assistent ingår inte. Kontakta oss för om du vill testa AI-tjänsten.

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

Om Legal Assistant:

Med Legal Assistant kan du snabbt få kvalitativa svar på juridiska frågeställningar. Informationen baseras på aktuell data och utgår från innehållet i Blendow Lexnovas produkter, som expertanalyser och praxis.

Medan man tidigare bara kunnat använda sig av sökbegrepp av olika slag och fått svar i form av sökträffar gäller det nu att ställa frågor till AI:n som ger välformulerade svar på komplexa juridiska frågor tillsammans med källhänvisningar.

Blendow Lexnova, som är en del av Blendow Group, lanserade AI-tjänsten Legal Assistant i april 2024.

FÖRELÄSARE

presentation-board 8
 Image of
Christina Ramberg
Professor
Läs mer
presentation-board 4
 Image of
Johan Wallquist
Head of AI
Läs mer
presentation-board 2
 Image of
Mikael Kindbom
Chefredaktör
Läs mer