Välkommen till denna kurs som ger en djupgående genomgång av straffrättens allmänna del – med särskilt fokus på brottsbegreppet samt på täckningsprincipen, uppsåt, försök till brott, nödvärn och social adekvans. Föreläsare är Catharina Månsson som tillsammans med Martin Borgeke gav ut boken Studier rörande allmän straffrättspraxis m.m. våren 2019.

Livesändning – kurstillfället den 13 maj kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Kursen innehåller en grundlig beskrivning av strukturen i den centrala delen av den allmänna straffrätten och en fördjupning i de frågor som oftast kommer upp under en rättegång. Utöver de områden som har nämnts behandlas förberedelse till brott, tillbakaträdande och viktiga medverkansfrågor, bl.a. medgärningsmannaskap. Beslutsmodeller och tankescheman av olika slag diskuteras.

Kursen syftar till att förbättra förmågan att praktiskt hantera regelsystemet, vilket har betydelse bland annat vid försvar av tilltalade.

Som deltagare får du:

 • En gedigen och fördjupad kunskap om straffrättens allmänna del
 • Verktyg för att processa på ett riktigt och trovärdigt sätt
 • Redskap för god argumentation rörande straffrättens centrala delar
 • Ökad förmåga att se eventuella svagheter i domstolarnas domskäl
 • En bra grund för formulering av överklagande till hovrätt och till Högsta domstolen

Målgrupp:

Främst advokater som arbetar som försvarare, men även domare och åklagare

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  Brottsbegreppet och uppsåt

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  Försök, förberedelse och tillbakaträdande

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  Medverkan, ansvarsfrihet

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  Ansvarsfrihet fortsättning

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.