Sveriges främsta föreläsare

30 dagar on demand ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Utbildningen ger dig som chef förutsättningar för att stå på en stabil grund i ledarskapet och känna trygghet i din roll som nybliven chef och att kunna utöva ett hållbart och framgångsrikt ledarskap.

Kursen fokuserar på tre områden, Att leda sig själv, Att leda andra och Att leda verksamheten. Med utgångspunkt i de senaste teorierna och beprövad erfarenhet ges du möjlighet att ta till dig kunskaperna som behövs för att starta din ledarskapsbana på bästa sätt genom både föreläsningar, diskussioner och praktiska övningar.

Efter kursen har du fått en ökad självinsikt och förståelse för självinsiktens betydelse för framgångsrikt ledarskap. Du kommer att få kunskap om gruppdynamik och hur man tillämpar olika ledarstilar beroende på gruppens utvecklingsnivå och mognad. Du kommer också att ha praktiska verktyg för att underlätta prioritering, planering och för att lättare kunna fokusera på resultatmålet.

Du har fått möjlighet att prova på hur man genomför lönesamtal och andra viktiga situationer och aktiviteter som du behöver behärska i chefsrollen

Som kursdeltagare får du kunskap om:

  • Insikt och träning i vad som krävs för ett framgångsrikt och hållbart ledarskap inkl. självinsikt
  • Gruppdynamik och hur man tillämpar olika ledarstilar beroende på gruppens och individens mognadsgrad.
  • Kunskap i motivation och vikten av starka målsättningar
  • Förståelse för hur du använder kommunikation som ett strategiskt verktyg

Syfte:

Efter kursen ska du som deltagare känna ett ökat självförtroende och med säkerhet kunna ta sig an en chefs- eller ledarroll.

Målgrupp:

Nyblivna chefer som behöver få grundläggande kunskaper om rollen, sitt eget ledarskap och hur man leder andra. Den riktar sig främst till nyblivna chefer eller personer som överväger att ta en chefsroll. Kursen kan också gås av någon som varit chef en längre tid men som behöver en sammanfattning och repetition av ledarskapsområdet.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs?

Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Dag 1

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Chefsrollen och att vara ny som chef

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Självkännedom

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Utvecklande ledarskap och olika typer av ledarskap

Formalia och arbetsrätt

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Lönesamtal

Dag 2

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Grupputveckling

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Motivation och neuroledarskap

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Situationsanpassat ledarskap

Delegering och beslutsfattande

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Feedback och svåra samtal

Konflikthantering

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

15.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

30 Sep-01 Okt 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 01 Nov 2024

Utbildningstimmar: 12

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Magnus Österholm
Chef, projekt- och programledare
Läs mer