Anställningsavtalet utgör i vissa delar den främsta regleringen för anställningen. Trots det är det vanligt att de anställningsavtal som används inom organisationer inte lever upp till de krav som ställs utan skapar såväl osäkerhet som en falsk trygghet för arbetsgivaren då många bestämmelser ofta inte är formulerade på rätt sätt.

Livesändning – kurstillfället den 16 februari kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Kursen är därför speciellt inriktad mot personer som arbetar med HR eftersom det ofta är denna yrkeskategori som ansvarar för anställningsavtalets innehåll och ingående. Kursens mål är att ge deltagarna grundläggande kunskap i anställningsavtalets viktigaste delar. Vi går igenom de viktigaste bestämmelserna i anställningsavtalet och diskuterar de mest vanligt förekommande frågorna rörande ändring av anställningsvillkor, omorganisationer och hantering av anställdas personuppgifter. Syftet med kursen är att kunna besvara frågor som: i vilka situationer är det tillåtet med konkurrens – och värvningsförbud? Vilka bestämmelser bör en bonusplan innehålla? Vilket skydd ger en skrivning i anställningsavtalet avseende sekretess och företagshemligheter? Hur kan en arbetsgivare säkerställa att immateriella rättigheter övergår till företaget?

Som deltagare får du kunskap om bland annat:

 • Vilka bestämmelser som bör finnas med i ett anställningsavtal och hur de ska utformas
 • I vilka situationer det är giltigt med konkurrens- och värvningsförbud
 • Vilka möjligheter arbetsgivaren har att ändra anställningsvillkor
 • Hur arbetsgivaren säkerställer att immateriella rättigheter övergår till företaget
 • Praktiska aspekter vid avtalsbrott
 • Hur anställdas personuppgifter ska hanteras
 • Vilka bestämmelser som bör finnas med i en bonusplan

Målgrupp:

Alla som jobbar med HR

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Anställningsavtalets ingående och rättsliga reglering
  Offer letters och bakgrundskontroller

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Konkurrensklausuler och värvningsförbud

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Sekretessåtaganden och företagshemligheter
  Immaterialrättsligt skydd

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Praktiska aspekter – exempel på skrivningar
  Avgöranden – rättsfallsgenomgång och workshop

 • 16.00-

  Kursen avslutas.