Anställningsavtalet är jämte kollektivavtalet det viktigaste avtalet för arbetsrelationen.

Anställningsavtal har historiskt sett varit relativt kortfattade i Sverige, men avtalen tenderar att bli längre och mer omfattande. Dessutom föreligger nya EU-regler (arbetsvillkorsdirektivet) som bl.a. föreskriver vilken information som måste finnas i ett anställningsavtal. Det finns vidare fallgropar både vid rekrytering och vid ingående av anställningsavtal.

Läs mer: 7 missar i anställningsavtalet som kan stå dig dyrt

Kursen behandlar anställningsavtalet som reglering av arbetsprestationen, hur avtalsförhandlingen bör gå till, vilka delar som ett anställningsavtal ska innehålla enligt EU-regler, särskilda klausuler som lojalitet, sekretess och konkurrens samt hur parterna kan ändra innehållet i anställningsavtalet under pågående anställning.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Att tänka på vid rekrytering och ingående av anställningsavtal
  • Vad måste anställningsavtalet innehålla och vilka delar kan parterna utesluta
  • Särskilt om de nya EU-reglerna i arbetsvillkorsdirektivet – dags att se över sina avtalsmallar
  • Särskilda klausuler som lojalitet, sekretess och konkurrens
  • Ändring av anställningsavtal under anställningens fortlöpande

Syfte/mål med utbildningen:

Målet med kursen är att deltagaren skall vara väl förtrogen med anställningsavtalet som civilrättsligt dokument mellan arbetsgivare och arbetstagare och känna till vilka nya regler som påverkar anställningsavtalets innehåll och tolkning.

Målgrupp:

HR/personalchefer, personalhandläggare, ombudsmän, advokater, jurister, företagsledare, fackliga företrädare, lönehandläggare m.fl.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Anställningen som företeelse, ingående av anställningsavtal, vilka delar måste regleras och vad skall man tänka på särskilt när man skriver anställningsavtal

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Nya krav på anställningsavtal enligt EU-regler samt omförhandling av anställningsavtal

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Särskilda klausuler i anställningsavtal (sekretess, lojalitet, konkurrens)

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Tolkning och tvist avseende anställningsavtal

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

23 Feb 2023

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 23 Mar 2023

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Livesändning – kurstillfället den 23 februari kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 4
 Image of
Jonas Wiberg
Arbetsrättsjurist
Läs mer