Ansvarsfördelning i entreprenadkontrakt är ett ämne som är ständigt aktuellt. Entreprenadavtal leder förhållandevis ofta till tvister som måste lösas vid domstol eller skiljeförfarande vilket är både tids- och kostnadskrävande. Det finns därför mycket att vinna på att ha tydliga kontrakt och att hitta verktyg för att kunna lösa konflikter i tidigt skede.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,72 av 5,0 ⭐


Entreprenadbranschens standardavtal AB 04 och ABT 06 är utformade i syfte att försöka hitta en balanserad riskfördelning mellan beställare och entreprenör. Standardavtalen följer en etablerad struktur och det finns en tydlig systematik för hur ett entreprenadavtal bör se ut. Ett entreprenadkontrakt består av många olika kontraktshandlingar där inte minst de administrativa föreskrifterna, utgör en viktig del.

Under entreprenadtiden och den efterföljande garanti- och ansvarstiden uppstår ofta frågor om beställarens respektive entreprenörens ansvar. I den här praktiska kursen kommer vi gå igenom olika ansvarsfrågor med utgångpunkt i kapitel 5 i AB/ABT. Vi kommer även gå igenom hur man lämpligen hanterar olika ansvarsfrågor som uppkommer under en entreprenad samt ge praktiska tips som kan vara värdefullt att ha med sig när man upprättar förfrågningsunderlag och förhandlar entreprenadkontrakt för att undvika oklarheter i olika ansvarsfrågor.

Som deltagare får du kunskap om

 • Ansvarsfördelning mellan beställare och entreprenör för förseningar.
 • Ansvarsfördelning mellan beställare och entreprenör för fel och brister.
 • Ansvarsfördelning mellan beställare och entreprenör för olika typer av skador.
 • Praktiska exempel på hur ansvarsfördelning kan regleras i avtal.

Målgrupp

Kursen riktar sig till offentliga och privata beställare, entreprenörer, underentreprenörer, tekniska konsulter, och andra som i sina yrkesroller är involverade i upprättandet och/eller tillämpningen av förfrågningsunderlag och entreprenadkontrakt och som vill få en genomgång av standardavtalens ansvarsregler och den praktiska hanteringen av olika ansvarsfrågor. Även jurister, som inte arbetar med entreprenadrätt på daglig basis, kan ha nytta av kursen.

Syfte med utbildningen

Syftet med utbildningen är att kursdeltagaren ska få kunskap om vanligt förekommande frågeställningar vad gäller ansvarsfördelning mellan beställare och entreprenör i ett byggprojekt. Målet är att kursdeltagare ska få grundläggande kunskap om gällande regler och konkreta tips om hur olika frågor kan regleras i de kontraktshandlingar som ingår i entreprenadavtalet.

Som kursdeltagare kommer du få med dig svar på frågor såsom:

 • Vem ansvarar om entreprenaden blir försenad?
 • Vem ansvarar om entreprenaden drabbas av brand, översvämning eller andra olyckshändelser?
 • Vem ansvarar för fel och brister i entreprenaden?
 • Måste entreprenören avhjälpa alla fel?
 • Kan en beställare rikta anspråk direkt mot en underentreprenör och tvärtom?
 • Vem ansvarar om en grannfastighet skadas till följd av entreprenaden?
 • Vem ansvarar för att det finns ett giltigt bygglov och att det som byggs överensstämmer med bygglovet?
 • Vem ansvarar för byggarbetsmiljön på byggarbetsplatsen?

Övrigt

På kursen förväntas du ha tillgång till AB 04 och ABT 06.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Allmänt om systematiken i standardavtalen
Skillnad mellan utförandeentreprenad och totalentreprenad
Ansvar för att hålla avtalad tid

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Ansvar för skada
Risken för entreprenaden

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Ansvar för fel
Besiktningsförfarandet

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Konsekvenser och påföljder
Ansvar i förhållande till det allmänna

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den och 16 mars 2023  kommer även att livesändas. Efter genomförd kursen har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Daniel Ericsson
Advokat
Läs mer
presentation-board 0
 Image of
Mathilda Blom
Advokat
Läs mer