Arbetsrätten är under ständig förändring och kursen ger dig som deltagare information om de senaste ändringarna. Under kursen kommer aktuella frågor inom offentlig sektor att gås igenom. Fokus under dagen kommer att vara på ny lagstiftning, nyheter inom kollektivavtalen, ny domstolspraxis från arbetsdomstolen samt diverse andra aktuella frågor inom offentlig sektor.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Ny lagstiftning
  • Nyheter i kollektivavtalen
  • Ny praxis
  • Aktuella frågor inom HR

Syfte med utbildningen:

Syftet med kursen är att ge dig som deltagare information om aktuella frågor inom HR. Målet med utbildningen är att alla deltagare ska känna att de är väl insatta i sektorns nyheter när dagen avslutas.

Övrigt:

Kursdeltagaren får ta del av det föreläsningsunderlag i form av powerpoint-bilder som föredragshållaren använder. Alla deltagare är välkomna att ställa frågor under hela presentationen.

Målgrupp:

Kursen riktar sig i allmänt till chefer och medarbetare inom HR, i synnerhet Personal- och förhandlingschefer samt HR-konsulter.

Nivå/förkunskaper:

I syfte att på bästa sätt kunna ta sig an innehållet i kursen är det önskvärt om deltagaren arbetat ett par år inom HR.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Ny arbetsrättslig lagstiftning med beröring på offentlig sektor.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Ändringar i offentlig sektors kollektivtal under hösten 2023 – våren 2024.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Ny praxis
Aktuella domar från arbetsdomstolen

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Övriga aktuella frågor inom offentlig sektor
Genomgång av aktuella frågor inom offentlig sektor samt aktuella frågor hos SKR

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

4.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

17 Sep 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 17 Okt 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Hans-Henrik Helldahl
Arbetsrättsjurist - Stadskontoret, Malmö
Läs mer