Sveriges främsta föreläsare

Ledande inom juridisk kompetensförsörjning

Auktoriserat utbildningsföretag

I vår nya e-kursserie ger den populära föreläsaren professor Christina Ramberg en pedagogisk och tydlig översikt över den allmänna avtalsrätten.

Utbildningen består av fyra moduler som omfattar avtals ingående, culpa in contrahendo, fullmakt, ogiltighet och jämkning, avtalstolkning samt avtalsbrott och påföljder på grund av avtalsbrott. Samtliga delar demonstreras med rättsfall och praktiska exempel.

Under introduktionen redogörs för vilka rättskällor som styr avtalsrätten och viktiga avtalsrättsliga principer.

Modul 1 behandlar bland annat avtalsbundenhet, anbud och orena accepter, legala formkrav och partsbestämda formkrav. Denna modul behandlar även culpa in contrahendo, som betyder ansvar för klandervärt beteende vid avtalsförhandlingar.

Modul 2 behandlar inledningsvis fullmaktsläran och olika typer av fullmakter, bland annat den prejudikatskapade tillitsfullmakten. Därefter redogörs för oskäliga avtal, hardship, jämkning och ogiltighet.

Modul 3 handlar om innehållet i avtalet och avtalstolkning. Föreläsaren går igenom avtalstolkningens tre steg; den gemensamma partsavsikten, ondtrosregeln och samlad helhetsbedömning. Även inkludering av standardavtal ingår i denna del.

Modul 4 handlar om påföljder på grund av avtalsbrott. Du får här en enkel checklista samt en tabell över de olika påföljderna, deras innebörd och rekvisit. Under denna modul går vi även kort igenom preskription och reklamation.

Som kursdeltagare får du kunskap om:

 • Avtalsbundenhet och culpa in contrahendo
 • Olika typer av fullmakter
 • Ogiltighet och jämkning
 • Inkludering av standardavtal
 • Avtalstolkning
 • Påföljder på grund av avtalsbrott

Kursinnehåll och upplägg:

 • Introduktion, ca 20 min
 • Modul 1. Avtals ingående & culpa in contrahendo, ca 75 min
 • Modul 2. Fullmakt & oskäliga avtal, ca 75 min
 • Modul 3. Avtalstolkning, ca 60 min
 • Modul 4. Påföljder vid avtalsbrott, ca 75 min

Syfte:

Kurser ger en överblick av avtalsrätten så att du enklare kan orientera dig och identifiera vilken typ av avtalsrättsligt problem du står inför. Dessutom får du en förståelse för vad som gäller om regler som inte finns i lagtext.

Målgrupp:

E-kursserien riktar sig dels till jurister som behöver en uppdaterade genomgång i grundläggande avtalsrätt eller som inte hållit sig uppdaterade om de många ”osynliga” nyheter i avtalsrätten som tillkommit genom prejudikat från Högsta domstolen de senaste 30 åren.

Dels passar e-kursen alla som i sin yrkesroll ingår avtal och behöver få en juridisk förståelse.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs?

Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

5.990 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen spelades in i januari 2024. Utbildningen är totalt cirka fem timmar, exkl kontrollfrågor.

Det går att köpa modulerna fristående för 1990 kr per modul, men vi rekommenderar starkt att delta på modulerna i ordning.

FÖRELÄSARE

presentation-board 8
 Image of
Christina Ramberg
Professor
Läs mer