Inom den ekonomiska familjerätten är beräkningen omfattande och ofta väldigt krävande. Därför har BG Institute tillsammans med föreläsare Marie Wessel tagit fram en kurs som hjälper dig att förenkla och förtydliga de svåra familjerättsliga beräkningarna.

Beräkningar inom familjerätten är ett återkommande huvudbry för de som frekvent arbetar med dem. De tar både tid och tankemöda samt kräver att du är extremt noga med detaljerna. En av våra mest populära föreläsare inom familjerätt, Marie Wessel, håller i kursen som hjälper dig att hitta strukturer, förstå, samt effektivisera dina beräkningar.

Kursen bedrivs i seminarieform med diskussioner utifrån praktiska exempel, och kursdeltagarnas erfarenheter vägs in i diskussionerna.

Som kursdeltagare får du ökad kunskap om beräkningar vid:

 • Bodelning, bodelningsvärde av fast egendom, bodelningsvärde av värdepapper, bodelningsvärde pensioner, avdragsgilla kostnader, beräkning av nyttjanderättsersättning
 • Arv, beräkning av efterarvskvoten, beräkning av bodelningsvärde vid dödsfall, förskottsberäkning och beräkning enligt 7 kap 4 § ÄB

 

MÅLGRUPP

Advokater och jurister

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Beräkningar i bodelning:
  - Nettoberäkning av bostad
  - Nettoberäkning av pensioner
  - Nettoberäkning av aktier i FÅAB

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  Forts. Beräkning bodelning:
  - Beräkning av nyttjanderätt
  - Vad blir bodelningslikviden?

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Beräkning arv:
  - Förskottsberäkning
  - Laglottsberäkning
  - 7:4 beräkning
  - Efterarvskvoten
  - Beräkning av minskning/ökning i ÄB 3:3

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Forts. Beräkning arv
  - Arvsskiftesberäkning

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Mycket bra! Bra upplägg, praktisk och schysst arrangerat.

Medarbetare på Länsförsäkringar