Välkommen till en kurs för dig som behöver känna till vad som gäller för löpande bokföring, verifikationer och arkivering enligt bokföringslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2013:2 Bokföring.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,71 av 5,0 ⭐


Samtliga kapitel i bokföringslagen gås igenom paragraf för paragraf tillsammans med vad Bokföringsnämnden skrivit i BFNAR 2013:2 Bokföring. Exempel från verkligheten belyser hur man inte bör göra.

Det finns ett stort utbud av kurser som behandlar hur årsbokslut/årsredovisningar ska upprättas, men när det gäller resterande delar av bokföringsskyldigheten såsom löpande bokföring, verifiering och arkivering – dvs de dagliga aktiviteterna – är det sämre ställt. Ofta är det just dessa delar av bokföringen som är mest riskfyllda och där fel och brister kan ge upphov till kritik och anmärkningar från revisorer och Skatteverket, och även leda till åtal för bokföringsbrott.

Kursen behandlar även kapitel 6 Hur den löpande bokföringen avslutas, här med fokus på tidsgränser och nyare praxis om bokföringsbrott beträffande försenade årsredovisningar

Som deltagare får du kunskap om:

 • Vi tar upp nyheter om bokföringslagen och vägledningen i sina sammanhang under dagen
  • Bokföringslagen – Betänkandet 30 juni 2021 från Utredningen om enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag.
  • Vägledningen Bokföring (BFNAR 2013:2) – Bokföringsnämnden riktlinjer för översyn av regelverket.
 • Bokföringsskyldighetens innebörd
 • Vad som gäller för löpande bokföring, tex:
  • när är den löpande bokföringen upprättad,
  • när ska den senast vara upprättad,
  • krav på avstämningar,
  • krav på reskontror,
  • hur rättas bokföringsposter, mm.
 • Vad som gäller för verifiering, tex
  • vilka handlingar ska användas som verifikationer,
  • krav på information som ska finnas i en verifikation,
  • krav på gemensam verifikation vid kontant försäljning,
  • vad ska ingå i systemdokumentationen, mm.
 • Vad som gäller för arkivering, tex:
  • vad ska arkiveras,
  • i vilken form,
  • var får arkiveringen ske,
  • när ska en arkivplan upprättas och
  • vad ska arkivplanen innehålla, mm
 • Rättsfall om löpande bokföring, verifikationer och arkivering
 • Särskilt fokus på bokföringslagens terminologi

Målgrupp:

Detta är en kurs för dig som behöver känna till vad som enligt bokföringslagen (1999:1078) och Bokföringsnämndens allmänna råd 2013:2 Bokföring gäller för löpande bokföring, verifikationer och arkivering.

Kursen riktar sig främst till dig som upprättar eller granskar bokföring, som tex:

 • Ekonomi-/redovisningschef
 • Övrig ekonomipersonal
 • Redovisningskonsulter
 • Revisorer

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Kapitel 1 och 2 i bokföringslagen inkl. Vägledning till BFNAR 2013:2 Bokföring.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Kapitel 3 och 4 i bokföringslagen inkl. Vägledning till BFNAR 2013:2 Bokföring.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Kapitel 5 bokföringslagen inkl. Vägledning till BFNAR 2013:2 Bokföring.
Kapitel 6 hur den löpande bokföringen avslutas.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Kapitel 7 bokföringslagen inkl. Vägledning till BFNAR 2013:2 Bokföring.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 3 oktober även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. 

FÖRELÄSARE

presentation-board 11
 Image of
Peter Berg
Redovisningsexpert
Läs mer