Sveriges främsta föreläsare

30 dagar on demand ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Välkommen till en kurs för dig som behöver känna till vad som gäller för löpande bokföring, verifikationer och arkivering enligt bokföringslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2013:2 Bokföring.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4.71 av 5.0 ⭐


Vi går igenom samtliga kapitel i bokföringslagen, paragraf för paragraf, parallellt med vad Bokföringsnämnden har skrivit i BFNAR 2013:2 Bokföring. Exempel från verkligheten belyser hur man inte bör göra.

Senaste lagändringarna från 1 juli 2024 om arkiveringsplikten är självklart inarbetade i kursen. Nu är det slut på arkivering av papperskvitton och pappersfakturor efter digitalisering.

Det finns ett stort utbud av kurser som behandlar hur årsbokslut och årsredovisningar ska upprättas, men när det gäller resterande delar av bokföringsskyldigheten såsom löpande bokföring, verifiering och arkivering – dvs de dagliga aktiviteterna – är det sämre ställt. Ofta är det just dessa delar av bokföringen som är mest riskfyllda och där fel och brister kan ge upphov till kritik och anmärkningar från revisorer och Skatteverket, och även leda till åtal för bokföringsbrott.

Kursen behandlar även kapitel 6 Hur den löpande bokföringen avslutas, här med fokus på tidsgränser och nyare praxis om bokföringsbrott beträffande försenade årsredovisningar. Dessutom berör vi en utredning som ska se över om försenade årsredovisningar ska leda till administrativa sanktionsavgifter i framtiden i stället för åtal för bokföringsbrott.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Vi tar upp nyheter om bokföringslagen och vägledningen i sina sammanhang under dagen
  • Bokföringslagen – Proposition 5 mars 2024 Avskaffat krav på bevarande av räkenskapsinformation i original, ikraftträdande 1 juli 2024
  • Vägledningen Bokföring (BFNAR 2013:2) – Bokföringsnämnden riktlinjer för översyn av regelverket.
 • Bokföringsskyldighetens innebörd
 • Vad som gäller för löpande bokföring, tex:
  • när är den löpande bokföringen upprättad,
  • när ska den senast vara upprättad,
  • krav på avstämningar,
  • krav på reskontror,
  • hur rättas bokföringsposter, mm.
 • Vad som gäller för verifiering, tex
  • vilka handlingar ska användas som verifikationer,
  • krav på information som ska finnas i en verifikation,
  • krav på gemensam verifikation vid kontant försäljning,
  • vad ska ingå i systemdokumentationen, mm.
 • Vad som gäller för arkivering, tex:
  • vad ska arkiveras
  • i vilken form (inklusive nyheterna 1 juli 2024)
  • var får arkiveringen ske
  • när ska en arkivplan upprättas
  • vad ska arkivplanen innehålla
 • Rättsfall om löpande bokföring, verifikationer och arkivering
 • Särskilt fokus på bokföringslagens terminologi

Målgrupp:

Detta är en kurs för dig som behöver känna till vad som enligt bokföringslagen (1999:1078) och Bokföringsnämndens allmänna råd 2013:2 Bokföring gäller för löpande bokföring, verifikationer och arkivering.

Kursen riktar sig främst till dig som upprättar eller granskar bokföring, som tex:

 • Ekonomi-/redovisningschef
 • Övrig ekonomipersonal
 • Redovisningskonsulter
 • Revisorer

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs?

BG Institute anordnar företagsanpassade utbildningar. Det innebär att våra föreläsare kommer till er och genomför kursen fysiskt på plats, anpassat till er organisation.

Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Kapitel 1 och 2 i bokföringslagen inkl. Vägledning till BFNAR 2013:2 Bokföring.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Kapitel 3 och 4 i bokföringslagen inkl. Vägledning till BFNAR 2013:2 Bokföring.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Kapitel 5 och 6 bokföringslagen inkl. Vägledning till BFNAR 2013:2 Bokföring.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Kapitel 7 bokföringslagen inkl. Vägledning till BFNAR 2013:2 Bokföring.
Nya arkiveringsreglerna från 1 juli 2024.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

02 Okt 2024

Livesändning

Fåtal platser

Kurslokal:
BG Institute

Ställ dig i kö

On Demand
T.o.m. 02 Nov 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 12
 Image of
Peter Berg
Redovisningsexpert
Läs mer