Denna nyhetsdag tar upp de mest uppmärksammade bostadsrättsliga frågor som kommit upp under det gångna året 2023.


Kursdeltagare på Bostadsrättsdagen 2022 har givit kursen snittbetyget 4,47 av 5,0 ⭐


Nyhetsdagen behandlar aktuella bostadsrättsliga frågor och ämnen såsom bildande av förening och redovisningsregler. Precis som alla nyhetsdagar kommer fokus även på denna nyhetsdag att ligga på de viktigaste händelserna under året, intressanta rättsfall, nya lagar och regler samt en blick framåt mot vad som komma skall.

Målgrupper

Advokater och andra jurister med bred fastighetsrättslig praktik, fastighetsmäklare, de som arbetar med mark- och exploatering på kommuner samt kredithandläggare.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15

Pass I Förhandsavtal och upplåtelser

Ny lagstiftning om förhandsavtal och konsumentskydd har inte förenklat reglerna, men här tar vi upp tunga frågor:

 • Erbjudande om förhandsavtal och informationsplikten. Hur ska de elva punkterna i nya 5 kap 3 § BRL hanteras?
 • Praxis om försenade upplåtelser och tillträden med både rättsfall där förhandstecknare fått häva och fall där hävning inte bedömts vara befogad.
 • Vad innebär sådan väsentlig avgiftshöjning som enligt nuvarande 5 kap 13 § BRL ger förhandstecknaren rätt att säga upp avtalet?
 • Efter upplåtelsen kan en medlem enligt 7 kap 17 § BRL frånträda bostadsrätten om det sker en väsentlig avgiftshöjning, men då är förutsättningarna inte desamma som i 5 kap 13 §.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45

Pass II Föreningsfrågor

På detta pass behandlas frågor som angår föreningarna och därför bara indirekt deras medlemmar

 • Vad ska lämnas ut i medlemsförteckningarna?
 • Höjning av tomträttsavgälder
 • Konkurs för bostadsrättsföreningar – möjlighet, hot och risk

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15

Pass III Bostadsrättsmarknaden

Här ges dels en beskrivning av nyproduktionens förutsättningar, dels rättsfall om köp av bostadsrätt och om bodelning.

 • Bostadsutveckling på en trög marknad
 • Rättspraxis

 

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00

Pass IV Medlemmen och föreningen

Bostadsrättshavare är medlemmar i föreningar och detta skapar särskilda förhållanden för dem:

 • Praxis kring andrahandsuthyrning, särskilt om betydelsen av att bostadsrätterna kan vara svårsålda
 • Enklare privatuthyrning och ändring av presumtionshyror Regeringens utredningsdirektiv 2023:92

Rättspraxis:

 • Rätt till uteplats
 • Förråd fick inte göras om till bastu
 • Formfel på stämma
 • Framtidsfullmakter på föreningsstämmor

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

28 Sep 2023

Livesändning

Fullbokat

Kurslokal:
Citykonferensen - Ingenjörshuset

Fullbokat

On Demand
T.o.m. 28 Okt 2023

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället den 28 september kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta på kursen.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Göran Olsson
Läs mer
presentation-board 7
 Image of
Ulf Jensen
Gästprofessor/författare
Läs mer