Ulf Jensen

Gästprofessor/författare

Ulf Jensen, gästprofessor på Chalmers och Högskolan Väst, professor emeritus från Lunds universitet, författare till bland annat Panträtt i fast egendom och 36 lektioner i sakrätt. Ulf leder ett stort antal kurser vid BG Institute, från allmänna nyhetsdagar till specialkurser rörande fastighetsköp, samägande, marksamverkan, servitut och byggprocesser.

Ulf har hållit kurser i BG Institutes regi under många år och har utbildat tusentals jurister och ”icke-jurister” inom fastighetsbranschen. Han är en mycket uppskattad föreläsare som får höga poäng i våra utvärderingar.

 Image of

Ulf Jensen föreläser på följande kurser

Fastighetsrätt | Ledningsrätter & servitut | Mark och exploatering | PBL
Markdagen 2025
Betyg 4.80 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 03 Apr 2025 Platser finns
Livesändning 03 Apr 2025 Platser finns
On demand T.o.m. 02 Jul 2025 Platser finns
TILL KURSEN
Fastighetsrätt
Fastighetsrättslig nyhetsdag 2024
Betyg 4.69 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 07 Nov 2024 Fullbokat
Livesändning 07 Nov 2024 Fullbokat
On demand T.o.m. 05 Feb 2025 Fullbokat
Göteborg 14 Nov 2024 Fåtal platser
Umeå 21 Nov 2024 Platser finns
Stockholm 10 Dec 2024 Fåtal platser
Livesändning 10 Dec 2024 Fåtal platser
On demand T.o.m. 10 Mar 2025 Platser finns
TILL KURSEN
Fastighetsrätt
Bostadsrättsdagen 2024
Betyg 4.61 av 5.0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 03 Okt 2024 Fullbokat
Livesändning 03 Okt 2024 Fåtal platser
On demand T.o.m. 03 Jan 2025 Platser finns
TILL KURSEN
Fastighetsrätt | Ledningsrätter & servitut | Mark och exploatering
Servitut - aktuella spörsmål
E-kurs

Längd: 2 timmar

Kursen visar bland annat på de grundläggande förutsättningarna för servitut, på riskabla inslag i avtalen och på hur servituten skyddas av rättsordningen.

LÄS MER