Ulf Jensen

Gästprofessor/författare

Ulf Jensen, gästprofessor på Chalmers och Högskolan Väst, professor emeritus från Lunds universitet, författare till bland annat Panträtt i fast egendom och 36 lektioner i sakrätt. Ulf leder ett stort antal kurser vid BG Institute, från allmänna nyhetsdagar till specialkurser rörande fastighetsköp, samägande, marksamverkan, servitut och byggprocesser.

Ulf har hållit kurser i BG Institutes regi under många år och har utbildat tusentals jurister och ”icke-jurister” inom fastighetsbranschen. Han är en mycket uppskattad föreläsare som får höga poäng i våra utvärderingar.

 Image of

Ulf Jensen föreläser på följande kurser

Fastighetsrätt | PBL
Bygglov, ändamål och tillsyn
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 01 Feb 2024 Platser finns
Livesändning 01 Feb 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 01 Mar 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Fastighetsrätt | Ledningsrätter & servitut | PBL
Markdagen 2024
Betyg 4,86 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Göteborg 14 Mar 2024 Platser finns
Stockholm 21 Mar 2024 Platser finns
Livesändning 21 Mar 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 21 Apr 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Fastighetsrätt | Hyra & arrende
Bostadsrättsdagen 2023
Betyg 4,47 av 5,0
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 28 Sep 2023 Fullbokat
Livesändning 28 Sep 2023 Fullbokat
On demand T.o.m. 28 Okt 2023 Fullbokat
TILL KURSEN
Fastighetsrätt
Fastighetsrättslig nyhetsdag 2023
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 09 Nov 2023 Fåtal platser
Livesändning 09 Nov 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 07 Feb 2024 Platser finns
Göteborg 16 Nov 2023 Fåtal platser
Malmö 23 Nov 2023 Fåtal platser
Stockholm 07 Dec 2023 Fåtal platser
Livesändning 07 Dec 2023 Fåtal platser
On demand T.o.m. 06 Mar 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Fastighetsrätt
Servitut - aktuella spörsmål
E-kurs

Längd: 2 timmar

Kursen visar bland annat på de grundläggande förutsättningarna för servitut, på riskabla inslag i avtalen och på hur servituten skyddas av rättsordningen.

LÄS MER
Fastighetsrätt
Rättigheter och marksamverkan
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 09 Apr 2024 Platser finns
Livesändning 09 Apr 2024 Platser finns
On demand T.o.m. 09 Maj 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Fastighetsrätt
Tomträtter - juridik och praktik
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 06 Okt 2023 Platser finns
Livesändning 06 Okt 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 06 Nov 2023 Platser finns
TILL KURSEN