Ulf Jensen

Gästprofessor/författare

Ulf Jensen, gästprofessor på Chalmers och Högskolan Väst, professor emeritus från Lunds universitet, författare till bland annat Panträtt i fast egendom och 36 lektioner i sakrätt. Ulf leder ett stort antal kurser vid BG Institute, från allmänna nyhetsdagar till specialkurser rörande fastighetsköp, samägande, marksamverkan, servitut och byggprocesser.

Ulf har hållit kurser i BG Institutes regi under många år och har utbildat tusentals jurister och ”icke-jurister” inom fastighetsbranschen. Han är en mycket uppskattad föreläsare som får höga poäng i våra utvärderingar.

 Image of

Ulf Jensen föreläser på följande kurser

Fastighetsrätt
Markdagen 2023
Livesändning | Kurslokal | On demand

Göteborg 15 mar 2023

Stockholm 22 mar 2023

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt
Kommunala fastighetsköp och jordförvärvslagen
Livesändning | Kurslokal

Stockholm 30 sep 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt
Byggande och fastighetsbildning utanför detaljplan
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 15 nov 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt
Nya regler om fastighetsbildning och stämpelskatt
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 08 sep 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt
Fastighetsrättslig nyhetsdag 2022
Kurslokal

Stockholm 10 nov 2022 Fåtal platser

Göteborg 17 nov 2022 Fåtal platser

Malmö 23 nov 2022

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt
Bostadsrättsdagen 2022
Livesändning | Kurslokal | On demand

Stockholm 29 sep 2022 Fåtal platser

ALLA KURSTILLFÄLLEN
Fastighetsrätt
Servitut - aktuella spörsmål
E-kurs

Kursen visar bland annat på de grundläggande förutsättningarna för servitut, på riskabla inslag i avtalen och på hur servituten skyddas av rättsordningen.

LÄS MER