Ulf Jensen

Gästprofessor/författare

Ulf Jensen, gästprofessor på Chalmers och Högskolan Väst, professor emeritus från Lunds universitet, författare till bland annat Panträtt i fast egendom och 36 lektioner i sakrätt. Ulf leder ett stort antal kurser vid BG Institute, från allmänna nyhetsdagar till specialkurser rörande fastighetsköp, samägande, marksamverkan, servitut och byggprocesser.

Ulf har hållit kurser i BG Institutes regi under många år och har utbildat tusentals jurister och ”icke-jurister” inom fastighetsbranschen. Han är en mycket uppskattad föreläsare som får höga poäng i våra utvärderingar.

 Image of

Ulf Jensen föreläser på följande kurser

Fastighetsrätt
Fastighetsrättslig nyhetsdag 2023
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 09 Nov 2023 Platser finns
Livesändning 09 Nov 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 07 Feb 2024 Platser finns
Göteborg 16 Nov 2023 Platser finns
Malmö 23 Nov 2023 Platser finns
Stockholm 07 Dec 2023 Platser finns
Livesändning 07 Dec 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 06 Mar 2024 Platser finns
TILL KURSEN
Fastighetsrätt
Bostadsrättsdagen 2022
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 5.5 timmar

E-kursen behandlar aktuella bostadsrättsliga frågor och ämnen såsom bildande av förening och redovisningsregler. Precis som alla nyhetsdagar kommer fokus även på denna nyhetsdag att ligga på de viktigaste händelserna under året, intressanta rättsfall, nya lagar och regler samt en blick framåt mot vad som komma skall.

LÄS MER
Fastighetsrätt | Ledningsrätter & servitut | PBL
Markdagen 2023
Livesändning | Kurslokal | On demand
Göteborg 15 Mar 2023 Platser finns
Stockholm 22 Mar 2023 Platser finns
Livesändning 22 Mar 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 22 Apr 2023 Platser finns
TILL KURSEN
Fastighetsrätt
Fastighetsrättslig nyhetsdag 2022
Betyg 6,60 av 7.0
On demand
Stockholm 08 Dec 2022 Fullbokat
Livesändning 08 Dec 2022 Fåtal platser
On demand T.o.m. 08 Jan 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 10 Dec 2022 Platser finns
TILL KURSEN
Fastighetsrätt
Servitut - aktuella spörsmål
E-kurs

Längd: 2 timmar

Kursen visar bland annat på de grundläggande förutsättningarna för servitut, på riskabla inslag i avtalen och på hur servituten skyddas av rättsordningen.

LÄS MER
Fastighetsrätt
Tomträtter - juridik och praktik
Livesändning | Kurslokal | On demand
Stockholm 06 Okt 2023 Platser finns
Livesändning 06 Okt 2023 Platser finns
On demand T.o.m. 06 Nov 2023 Platser finns
TILL KURSEN