BG Institute erbjuder

Sveriges främsta föreläsare

Marknadsledande utbildningsaktör

On demand 30 dagar ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Kommunernas tillsyn över byggandet är viktig, både för samhället och för enskilda. Vår nya kurs med föreläsarna Ulf Jensen och Fredrik Warnquist behandlar i detalj hur tillsyn kan påkallas och genomföras.

Kursen inleds med att beskriva kraven för bygglov och hur dessa följs upp med start- och slutbesked. Centralt är den tillsyn kommunen ska ha över byggande och användningen av fastigheter. Detta varierar starkt bland kommunerna och vi kommer att visa på tillsynsplaner, som långt ifrån alla använder. Kursen behandlar också kommunens maktmedel: byggsanktionsavgifter, bygglovsprövning i efterskott och åtgärdsförelägganden.

Som kursdeltagare får du en uppdatering och strategiska kunskaper om

 • Hur bygglov följs upp med startbesked och slutbesked
 • Hur den kommunala tillsynen över byggande ska bedrivas
 • De åtgärder som kan komma i fråga vid otillåtet byggande

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som hanterar byggande: bygglovshandläggare, byggföretag, fastighetsjurister och byggnadskonsulter

Förkunskaper

Kursen ställer inte några krav på förkunskaper, men branscherfarenhet är naturligtvis ett plus.

Syfte

Syftet är att ge deltagarna nödvändiga kunskaper om bygglovshantering och tillsyn över byggandet

Ansvariga på kommunerna har givetvis stor nytta av kursen, men den är också värdefull för advokater och andra ombud som har klienter som vill bygga eller som har invändningar mot andras byggnationer.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

 • Krav på bygglov
 • Byggrätt
 • Bygglovsfritt byggande

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

 • Startbesked och slutbesked
 • Kan start- och slutbesked avvika från bygglovet?
 • Byggsanktionsavgifter och viten
 • Ändamålsförändring
 • Preskription

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

 • Tillsyn efter anmälan från allmänheten
 • Tillsyn på kommunens egna initiativ
 • Tillsynsplaner
 • Ingripandebesked

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

 • Uppmaning att söka bygglov eller åtgärdsförelägganden?
 • Bygglovets påverkan på fastighetsindelningen

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 1 februari kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 4
 Image of
Fredrik Warnquist
Lantmätare
Läs mer
presentation-board 5
 Image of
Ulf Jensen
Gästprofessor/författare
Läs mer