Excel är ett grundläggande program att behärska som ekonom. Därför är denna certifiering specialanpassad för dig som jobbar i en ekonomisk funktion för att du ska utveckla dina kunskaper för att på ett mer effektivt sätt kunna nyttja Excel som ett verktyg I din arbetsvardag.

Certifieringen är pedagogiskt uppbyggd med korta lektioner indelade i kapitel med efterföljande quiz. Lektionerna inom varje kapitel är i videoformat för att enkelt kunna följa med i samt ge möjligheten för att genomföra certifieringen i egen takt.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Snabba Exceltips för varje ekonoms vardag
  • Implementera pivottabeller för att skapa analyser samt professionella presentationer
  • Automatisera beräkningar med hjälp av formler och funktioner

Syfte/mål med certifieringen:

Syftet med denna certifiering är att på ett enklare och effektivare sätt genomföra det dagliga arbetet.

Omfattning/längd:

Denna certifierings totala tid beräknas till 3-4h inklusive medföljande quiz. Vid godkänt resultat får du ett Certifikat som visar att du har lärt dig de moment som ingår.

Du har tillgång till allt material i 12 månader.

Innehåll och upplägg:

  • Grundläggande funktioner
  • Grundläggande funktioner del
  • Snabba Exceltips för varje ekonoms vardag
  • Databaser och pivottabeller
  • Pivottabeller och diagram
  • Användbara funktioner
  • Ekonomiska funktioner

Denna certifiering sker i samarbete med Learnesey. Tillsammans erbjuder vi följande certifieringar:

OBS! Certifieringsprodukter ingår ej i Kompetensabonnemanget.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

2.995 kr (exkl. moms)

Certifieringsprodukter ingår ej i Kompetensabonnemanget.

Läs mer

Denna certifierings totala tid beräknas till 3-4h inklusive medföljande quiz.