Vill du lära dig vad controlling innebär och få en inblick i controllerns arbete med både teori och praktiska övningar? Vill du kombinera friheten att arbeta i din egen takt när det passar dig men samtidigt höra lärarnas förklaringar både när det gäller teorin och de praktiska övningarna?

I så fall är detta något för dig!

Under Certifiering för controllers – nivå 1 kommer vi bland annat att gå igenom:

Controllern och arbetsuppgifter
Olika sorters controllers.
Organisationer och ansvarsnivåer
Uppföljning och nyckeltalsanalys
Kassaflödesanalys
Budgetering

Du kommer att få träna på ett flertal pedagogiska exempel. Bland annat:

Beräkning och tolkning av nyckeltal lämpliga för olika branscher.
Upprättande av- och tolkning av kassaflödesanalys.
Upprättande av resultatbudget.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Vad en controller i olika slags organisationer arbetar med
  • Hur controllerns arbete påverkas av vem som fattar beslut i en organisation
  • Hur ett företags verksamhet kan följas upp med hjälp av nyckeltal och kassaflödesanalys
  • Hur en resultatbudget upprättas

Målgrupp:

Den primära målgruppen är nyblivna controllers eller de som vill bli controllers.

Du kan även gå kursen om du vill få en inblick i vad controllerns arbete innebär (tex. redovisningsekonomer, redovisningskonsulter, revisorer, redovisningschefer, ekonomichefer).

Förkunskaper/nivå:

Inga förkunskaper inom controlling behövs. Grundläggande kunskaper inom redovisning är en fördel med inte något krav.

Syfte/mål med utbildningen:

Att efter genomgång av teori och ett flertal praktiska övningar få en inblick i vad controlling innebär, olika sorters controllers och hur du räknar på några av de vanligast förekommande nyckeltalen, upprättar en resultatbudget samt tolkar en kassaflödesanalys.

Kursinnehåll och upplägg:

Pass I

Teorigenomgång.

På en grundläggande nivå går vi igenom vad controlling innebär, olika sorters controllers, nyckeltal, kassaflödesanalys och budgetering.

Pass II

Övningsuppgifter som speglar det som teoripasset har behandlat. Efter varje övningsuppgift går läraren igenom uppgiften och hur den ska lösas.

 

Det finns även möjlighet att skriva ett prov. Vid godkänt resultat får du ett Certifikat som visar att du har lärt dig de moment som ingår.

Välkommen!

 

I nästa del, Certifiering för controllers – Nivå 2 kommer vi bygga vidare på dina kunskaper och bland annat gå djupare in i resultatbudgeten samt likviditets- och balansbudgeten, kalkyler och beräkning av lönsamhet på olika nivåer samt gå igenom controlling i olika branscher.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

Certifieringsprodukter ingår ej i Kompetensabonnemanget.

Certifiering för controllers nivå 2

Under nivå 2 går vi djupare in i resultatbudgeten samt likviditets- och balansbudgeten, självkostnader, kalkyler och resultatplanering på olika nivåer. Läs mer.

Varsågod att ta del av en introduktion i ämnet med redovisningsexpert Johan Nilsson.

Längd: ca 6 timmar inklusive genomgång av teori samt eget arbete med övningsuppgifter.

E-kursen spelades in i november 2021.

FÖRELÄSARE

presentation-board 8
 Image of
Johan Nilsson
Redovisningsexpert
Läs mer